Uzaktan Eğitim Hakkında Önemli Duyuru

 • 2020-03-27

DEĞERLİ ÖĞRETİM ELEMANLARIMAZA ÖNEMLİ DUYURU

NOT:1. Öğretim elemanlarının 28 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda öncelikle  tatil edilen 16 Mart-6 nisan arasındaki üç haftalık ve 6-12 nisan arasındaki bir haftalık ders içeriklerini  haftalar  bazında https://uzaktanegitim.balikesir.edu.tr adresinden  kullanıcı adı ve şifrelerini (ilk kullanımda her ikisi de öğretim elemanının T.C. Kimlik numarasıdır. Öğretim elemanları sisteme girdikten sonra şifrelerini değiştirebilirler) girerek yüklemeleri gerekmektedir.

NOT 2 : Öğretim elemanlarımız, İçerik Yönetim Sistemimizin kullanım kılavuzu ve videosuna Üniversitemiz Web sayfasındaki Uzaktan Eğitim menüsünden ulaşacaklardır. Bundan sonraki bütün duyuru ve bilgilendirmeler, ilgili menü üzerinden yapılacaktır. Öğretim elemanlarımızın bu menüyü takip etmeleri son derece önemlidir.

NOT 3: Öğretim elemanlarımız İçerik Yönetim Sistemimizde sadece KAYNAKLAR menüsündeki “kaynak” butonunu kullanarak içerik eklemesi yapacaklardır. Sistemdeki diğer etkinlikler (örneğin ödev, anket, forum, bigbluebutton gibi) kesinlikle kullanılmayacaktır.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 1. Uzaktan Eğitim Sistemimiz,  ön lisans, lisans, lisansüstü bütün öğrencilerimizin eşit ve adil imkanlar çerçevesinde bütün teorik derslerinin içeriğine ulaşması için hazırlanmıştır.
 2. Dolayısıyla bütün öğretim elemanlarımız yüz yüze eğitimim dışında kalan bütün haftaların içeriklerini her bir dosya 5mb’ı geçmeyecek şekilde  Word, PDF, Excel, Powerpoint, sıkıştırılmış dosya vb. formatlarda yüklemek zorundadırlar.  (Öğretim elemanlarımız belirtilen sınırı aşmamak kaydıyla bir veya birden fazla dosya formatı ile içerik girebilirler.) Her bir ders için bütün haftaları kapsayan toplam 100 mb alan ayrılmıştır.  Öğretim elemanlarımız bu zorunluluğu yerine getirdikten sonra
 1. Öğretim elemanları ders verdikleri öğrencilerini içerik uygunluna dikkat ederek  açık  öğretim  uygulamaları olan  Anadolu, Atatürk, İstanbul üniversitelerine ve  derslerini açık erişime sunan diğer üniversitelere yönlendirebilirler.
 2. Yükseköğretim Kurulu bünyesinde açık erişime açılan havuz derslerine yönlendirebilirler.
 3. Yine farklı programlar/yazılımlar üzerinden veya kendilerinin geliştirdikleri sistemler üzerinden canlı derslere veya videolara  link vererek yönlendirebilirler.
 1. Yaklaşık 35000 öğrencinin 6000 civarında ders için kullanacağı, 900 öğretim elemanımızın materyal yükleyeceği sistemimizin sağlıklı çalışabilmesi için  belirtilen sınırlandırmalara uymak önem arz etmektedir.
 2. Sistem, haftalık içerik yüklemek düzeninde planlanmıştır. Dolayısıyla öncelikle 16 Mart-6 Nisan arasındaki üç haftalık tatil içeriğini ve 6-12 Nisan haftasını yüklemek gerekecektir.  Daha sonra sırasıyla 13-19 Nisan; 20-26 Nisan; 27 Nisan-3 Mayıs; 4-10 Mayıs; 11-17 Mayıs; 18-24 Mayıs haftaları yüklenecektir.  Böylece 3 haftalık tatil içeriği de dahil olmak üzere yüz yüze eğitimden sonraki toplam 9 haftanın içeriği girilmiş olacaktır. NOT: Tıp, Turizm gibi genel takvimden farklı bir takvimi uygulayan birimler aynı düzeni kendilerine uygulayacaklardır.
 3. Düzeni sağlamak, olabilecek aksaklıkları sistematik olarak gidermek amacıyla şu yolun izlenmesi gerekmektedir: Öğretim elemanlarımız, materyal yükleme ve benzer konularda sorun yaşarlarsa  bölüm/program koordinatörlerine; bölüm/program koordinatörleri, birim koordinatörlerine, birim koordinatörleri de Üniversitemiz  Kovid 19 Uzaktan Eğitim Sistem Yönetimi Koordinatörüne (Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) bildireceklerdir.  Öğretim elemanlarımız karmaşayı önlemek ve olabilecek aksaklıkları sistematik olarak gidermek için bu yöntemin gerekli olduğunu takdir edeceklerdir.
 4. Öğretim elemanlarımızın yükleyecekleri materyal konusunda telif hakları bağlamında soruları olabileceği düşünülmüştür.  Öğretim elemanlarımızın kendilerinin hazırladıkları ders notlarında atıf yaparak başka kaynaklardan bilgiler kullanmasında telif durumu söz konusu değildir. Açık erişimdeki başka bir kaynaktan yararlanmaları da mümkündür. Öğrencileri link veya  isim vererek  bir kaynağa yönlendirmelerinde de sorun olmayacaktır. Ancak atıf yapmadan, açık erişimde olmayan bir kaynağı olduğu gibi kullanmak telif hakları açısından sorunlu olacaktır. Öğretim elemanlarımızın içerik yüklerken bu durumları da göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
 5. Sınavlar, stajlar, uygulamalar ile ilgili planlamalarımız Ramazan Bayramından sonraki tarihlerde devletimizin ve Yükseköğretim Kurulunun karar ve bilgilendirmelerine uygun olarak Haziran ve Eylül arasında olacaktır.

NOT: Değerli öğretim elemanlarımız, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Bütün derslerimizi, bütün öğrenicilerimize devam zorunluluğu olan yüz yüze eğitimdeki gibi  bütün içeriği ve bütün ayrıntıları ile anlatmamızın imkanı takdir edersiniz ki yoktur. Bu itibarla lütfen derslerinizle ilgili öğrencilerimizin asgari olarak ne bilmeleri gerektiğini düşünerek içerik yüklemelerinizi yapınız.  Nitekim yaz aylarında uygulayacağımız sınavlar bu içerik üzerinden yapılacak ve elbette takdir edersiniz ki bu sınavların içerik zenginliği sınırlı olacaktır.

 

SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZE  ÖNEMLİ DUYURU

Sevgili öğrencilerimiz, Üniversitemizin Asenkron Uzaktan Eğitim Sisteminin kurulumu tamamlanmıştır.  6 Nisan 2020 tarihinden itibaren Üniversitemiz Web sayfasında bulunan UZAKTAN EĞİTİM menüsünden  ders içeriklerinize ulaşabileceksiniz. Bu tarihe kadar herhangi bir işlem yapmamanız gerekmektedir. Sisteme ne zaman nasıl gireceğinizle ilgili bütün açıklamalar, kullanım kılavuzu ve videosu 3 Nisan 2020 tarihinde Web sayfamızdaki Uzaktan Eğitim menüsünden  sizlere duyurulacaktır.

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu