Öğrencilerimize Önemli Duyuru

  • 2020-04-17

UZAKTAN ÖĞRETİMLE GERÇEKLEŞECEK OLAN UYGULAMALI DERSLER VE UYGULAMA EĞİTİMLERİ KONUSUNDA BELİRLENEN İLKELER

Sevgili Öğrencilerimiz

Yükseköğretim Kurulunun Üniversitelerde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde yüz yüze eğitimi sona erdirmesine bağlı olarak Üniversitemiz, “Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim Sistemi” kurmuş ve Senato kararıyla bütün birimlerimizdeki teorik derslerin ve uygulaması olan derslerin teorik kısımlarının 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla, bu sistem üzerinden tamamlanmasına karar vermişti. Şu anda da söz konusu dersler bağlamında Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim Sistemi üzerindeki uzaktan öğretimimiz sorunsuz olarak devam etmektedir.

Bu öğretimimiz başladıktan sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Üniversitelerimize, uygulamalı derslerin, öğretmenlik uygulama eğitimlerinin, hemşirelik ve diğer sağlık programlarındaki uygulama eğitimlerinin uzaktan öğretimle de tamamlanabileceği konusunda yazılar gelmiştir.  Üniversitemiz, bu yazılar çerçevesinde ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımız ile çalışma yapmış; onların görüşleri doğrultusunda bütün öğrencilerimiz için daha önce teorik kısmı uzaktan öğretimle verilen derslerin uygulama kısımlarının ve  uygulamalı derslerin, son sınıfta olan öğrencilerimiz için okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamalarının, ebelik, hemşirelik gibi sağlık programlarındaki staj/ uygulama eğitimlerinin uzaktan öğretim sistemimiz üzerinden verilebileceğine/ tamamlanabileceğine karar vermiştir.

Sevgili Öğrencilerimiz

Bildiğiniz gibi Öğrenci Bilgi Sistemimizde (otomasyon) bulunan bütün dersler Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim Sistemimize aktarılmış; bu derslerin teorik olanlarının ve uygulaması da bulunan derslerin teorik kısımlarının çeşitli formatlardaki içeriği haftalar düzeninde sistemimize yüklenmiş ve yüklenmeye devam etmektedir.

Şimdi ise okullarınızın uygun gördüğü  bütün öğrenciler için uygulamalı dersler, son sınıf öğrencileri için okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamaları, ebelik, hemşirelik gibi sağlık programlarındaki staj/ uygulama eğitimleri  “Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim Sistemimize” ders olarak yerleştirilmiştir. Ancak yukarıda belirtiğimiz uygulamalı dersler ve uygulama eğitimleri ile ilgili olarak şu hususlara dikkat ederek gereklerini yerine getirmelisiniz:

  1. Öncelikle, eğer uygulamalı bir dersiniz varsa veya öğretmenlik uygulamaları, hemşirelik, ebelik, gibi sağlık programlarında uygulama eğitimleriniz varsa bunların sistemde görünüp görünmediğini kontrol ediniz. Zayıf bir ihtimal de olsa eğer görünmüyorsa sistem üzerinden, e-mail yoluyla veya telefonla ders hocanızla veya Uzaktan Eğitim Merkezimizle temasa geçiniz. Çünkü ister bütün birimlerimizdeki uygulamalı dersler olsun, isterse öğretmenlik, sağlık programlarında uygulama eğitimleri olsun hepsinin “Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim Sistemi”mizde kaydı bulunmalıdır.
  2. Bildiğiniz gibi uygulamalı derslerin, öğretmenlik ve sağlık programlarındaki uygulama eğitimlerinin teorik dersler gibi bir içeriği yoktur. Burumda uygulanacak yolun genel bir çerçevesi şöyledir:
  1. Hangi uygulamalı dersi, hangi öğretmenlik veya sağlık staj/uygulamaları  dersini alıyorsanız sistemden onu seçiniz. Dersinizden veya uygulamanızdan sorumlu hocalarınızın yükledikleri genel bilgileri, yöntemleri, adını belirttikleri kaynakları vs dikkatle okuyup çıktılarını alınız veya bilgisayarınıza indiriniz.
  2. Uygulamalı dersin veya uygulama eğitiminin tamamlanabilmiş olması için hocalarınız, sistem üzerinden içerik kısımlarına not düşerek dersin/ uygulama eğitiminin niteliklerine ve gereklerine göre sizden rapor, ödev, analiz vb çalışmalar  isteyeceklerdir.  
  3. İstenilen çalışmaları belirtilen tarihe kadar ve belirtilen yolla (e-mail. posta, şahsen vb)  hocalarınıza mutlaka ulaştırınız. Çünkü hocalarınız, değerlendirme ve sonuçları bu çalışmalar üzerinden yapacaklardır.
  4. Hocalarınız, sistem üzerinden verdikleri bilgilere ve sizden istedikleri çalışmalara ek olarak uzaktan öğreniminize katkı sağlamak için sizleri bazı basılı veya dijital kaynaklara da yönlendirebileceklerdir.

 

Bazı uygulamalı derslerimizin ve uygulama eğitimlerimizin uzaktan öğrenme ile gerçekleşme sürecimizin başarılı geçmesini diliyor, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

 

 

             Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu