Bütün Öğrencilerimizin Dikkatine

  • 2020-04-22

TEORİK DERSLERE EK OLARAK UZAKTAN ÖĞRETİM YOLUYLA İŞLENECEK DERS VE UYGULAMALARIN LİSTESİ
1- Teorisine ek olarak uygulaması olan dersler
2- Sadece uygulamalı dersler
3- Öğretmenlik Uygulaması, Okul Deneyimi, Kurum Uygulaması dersleri
4- Sağlık programlarında okuyan mezun durumundaki öğrencilerin staj ve uygulamaları

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu