Tıp Fakültesi Son Sınıf (İntörn) Öğrencilerine Önemli Duyuru

  • 2020-04-24

Tıp Fakültemizin Son Sınıf (intörn) Öğrencileri,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.04.2020 tarih ve E.28286 sayılı yazısı ile 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılındaki intörnlük eğitiminizi tamamlayarak mezun olabilmeniz için ekteki imkanlar sağlanmıştır:

  1. Tıp fakültesi son sınıf öğrencileri (intörnler) rızalarının alınması kaydıyla eğitimlerine kendi üniversitelerinin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (Üniversite Hastanesi) devam edebilirler
  2. Son sınıf intörn öğrenciler diledikleri takdirde bulundukları şehirlerdeki bir başka üniversitenin hastanesinde yahut Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatlarında, ilgili birimlerin oluruna dayalı olarak, aile hekimliği, halk sağlığı merkezleri gibi birimlerde yaptıkları saha uygulamalarını, belgelemeleri şartıyla intörnlük uygulamalarının kalan kısmına saydırabilirler.
  3. Öğrenciler, kalan sürelerini dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders, ödev, proje, vaka analizi vb faaliyetlerle de tamamlayabilirler.

 

Sevgili öğrencilerimiz, kalan intörnlük eğitiminizi nasıl tamamlayacağınız konusunda derhal Fakültenizle temasa geçiniz. Çünkü süreç fakülteniz tarafından yürütülecektir.

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu