Arasınav ve Uzaktan Öğretime Eklenen Son Derslerle İlgili Önemli Duyuru

  • 2020-05-07

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSTEMİZ SENATOSUNUN ARA SINAV, UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİMİZE YENİ EKLENEN DERSLER, KURUM VE KURULUŞLARDA YAPILACAK STAJLAR VE FİNAL/BÜTÜNLEME SINAVLARI İLE İLGİLİ ALDIĞI KARARLAR VE UYGULAMA ŞEKİLLERİ VE İLKELERİ

 

ARASINAV (VİZE) :

1) Üniversitemiz Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim Sistemi üzerinden uzaktan öğretim yoluyla işlenilen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemine ait bütün derslerin ara sınavları sistem üzerinden ödevlendirme yolu ile yapılacaktır.

2) Öğretim elemanlarımız,  derslerinin niteliğine göre öğrencilerimizden ödev olarak, sordukları sorulara cevap vermelerini, sunum, slayt, seminer, vaka analizi, araştırma raporu vb. hazırlamalarını isteyebilirler. Dikkat edilmesi gereken husus birçok formatta değil tek formatta ödev istenmesidir.

3) Öğretim elemanlarımız, sistemde ders içeriklerini yükledikleri kısma bir “ara sınav” haftası ekleyecekler ve hangi ödevi verdiklerini,  genel olarak ödevlerin hangi ölçütlerle puanlanacağını, öğrencilerinin ödevlerini gönderecekleri e-mail adreslerini buraya kaydedecekler.

4) Öğretim elemanlarımız, ödevlendirme işlemlerini 7 Mayıs-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapacaklar; öğrencilerimiz ise ödevlerini 5 Haziran 2020 tarihine kadar hocalarının ödevlendirme kısmında belirttikleri e-mail adreslerine göndereceklerdir. (şahsen veya whatsapp üzerinden de iletebilirler.)

5) Öğretim elemanlarımız ödevlendirme yoluyla verdikleri notlarını Öğrenci Bilgi Sistemine (otomasyon)vize notu olarak gireceklerdir.

NOT: Ara sınav ödevlendirme konuları 2019-2020 Bahar Dönemi Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde 16 Mart 2020 tarihine kadar yüz yüze işlenen konularla sınırlı olacaktır.

 

SİSTEME EKLENEN YENİ DERSLER:

Bilindiği gibi şu ana kadar önce bütün teorik derslerin sonra okullarımızın yönetim kurullarının uygun gördüğü bütün uygulamalı derslerin,  son sınıflarla sınırlı olmak kaydı ile öğretmenlik uygulamaları derslerinin; intörnlük eğitimlerinin, ebelik hemşirelik gibi sağlık programlarındaki staj ve uygulamaların uzaktan öğretim yoluyla işlenmesi senatomuz tarafından karara bağlanmıştı.  Şu anda 30 Mayıs 2020’de sona erecek bu uzaktan öğretimimiz devam etmektedir. 

1) Ancak bütün sınıflar için geçerli olmak bazı derslerin, pandemi sürecinin sona ermesi ihtimaline göre yaz öğretimiyle yüz yüze yapılması düşünülmüştü. Fakat yakın zamanda pandeminin bütünüyle sona ermeyeceği düşünüldüğünden ve temmuz ağustos aylarında final ve bütünleme sınav programları düzenleneceğinden şu ana kadar uzaktan öğretimle işlenmeyen uygulamalı derslerin, laboratuvar, proje, arazi çalışması, ders planlarında görülen staj gibi derslerin de Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim Sistemimiz üzerinden uzaktan öğretim yoluyla işlenmesine karar verilmiştir. Böylece uzaktan öğretim yoluyla işlenmeyen 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders planlarında yer alan hiçbir ders kalmamıştır.

2) Sisteme eklenen bu son derslerimizin içerik yüklemeleri 7 Mayıs 2020 tarihinde başlayacak 30 Mayıs 2020 tarihinde sona erecektir.

 

 

KURUM KURULUŞ VE İŞLETMELERDE YAPILACAK STAJLAR:

1) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders planlarında kredilendirilmiş olarak yer almayan, Üniversitemiz dışındaki kurum, kuruluş ve işletmelerde yapılacak stajların öğrenci mezuniyetini geciktirecek ise öğrencilerin stajlardan muaf tutulmaları, ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından değerlendirilecektir.

 

FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI:

1) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) ve Bütünleme Sınavlarının uygulanma şekilleri ve tarihleri pandemi sürecinin gelişmelerine göre ileriki bir tarihte ayrıntılı olarak belirlenecek ve duyurulacaktır.  Şu andaki duruma göre Final Sınavlarının 01-30 Temmuz arasında; Bütünleme sınavlarının da 01-10 Ağustos arasında düzenlenmesi ihtimali vardır.

 

 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI PANDEMİ SÜRECİ

UZAKTAN ÖĞRETİM VE ARA SINAV TAKVİMİ

17 Mayıs 2020

Teorik derslerin uzaktan öğretimle işleneceği son tarih.

30 Mayıs 2020

Bütün sınıfların uygulamalı derslerinin, son sınıf öğretmenlik uygulamaları sağlık programları staj ve uygulamaları derslerinin, intörnlük uygulamalarının ve bütün sınıfların laboratuvar, proje, arazi çalışması vb derslerin uzaktan öğretimle işleneceği son tarih.

7-11 Mayıs 2020

Öğretim elemanlarımızca ödevlendirmelerin sistem üzerinden öğrencilere ulaştırılması.

11 Mayıs – 5 Haziran

 

Öğrencilerin ödevlerini hocalarının e-mail adreslerine göndermesi.

 

 

 

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu