COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler

  • 2020-06-02

Balıkesir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü' nün COVİD19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 13.03.2020 tarihli ve 31067 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzini'' konulu 2020/2 sayılı Genelge ile 22.03.2020 tarihli ve 31076 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede ''COVİD19 Kapsamına Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler'' konulu 2020/4 sayılı Genelge 01.06.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılması ile ilgili 01.06.2020 tarih ve 96450617010.06.01-E.9319 yazısı aşağıda yer almaktadır:

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu