İdari İzin (Gebeliğinin 24. Haftasındaki Hamile Personel için)

  • 2020-06-02

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde 31139 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/8  sayılı Genelge çerçevesinde  idari izinli sayılması Cumhurbaşkanlığınca uygun görülmüştür.

 

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu