İdari İzin Hakkında

  • 2020-06-10

29.05.2020 tarihli ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı tarafından "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılmıştır.

Bu kapsamda ilgi (a) yazımızda COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan personelin kronik hastalık durum belgelerinin geçerlilik durumlarınının Sağlık Bakanlığının 02.06.2020 tarih ve E.1183 sayılı yazısı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği öngürülmüştür.

Mezkur Bakanlık ilgi (b) yazısında ise "e-nabız sistemi üzerinden gerekli çalışmalar tamamlanmış olduğunda idari izinli sayılacak kamu çalışanları söz konusu belgeyi 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren sadece e-nabız sistemi üzerinden temin edeceklerdir." hükmüne yer vermiştir.

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu