Uzaktan Öğretimle Verilecek Dersler

  • 2020-06-11

COVID 19 Salgını nedeniyle ülkemizde ve dünyada yüz yüze eğitime ara verilerek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla dersler yürütülmeye başlanmıştır. Yaşanan süreç yükseköğretim kurumlarımızın uzaktan öğretimle derslerin yürütülmesine ilişkin gerekli hazırlıkları çok hızlı bir şekilde yürütebildiğini de ortaya koymuştur. Bununla birlikte bazı yükseköğretim kurumlarımızın dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders verme alt yapı ile akademik hazırlık açısından geliştirilmesi gereken yönler de bulunmaktadır. Fakat bu durum dünya sıralamalarındaki ilk yüzde olarak lanse edilen tüm üniversiteler için de geçerli bir durumdur. Dolayısıyla gelecek süreçler bağlamında bugünden hazırlığımızı yaptığımız takdirde ümidvar olmamamızı gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Gerekli adımların vakit geçirilmeksizin atılması durumunda çok hızlı mesafe alınacağı kuvvetle muhtemeldir.

Bilindiği üzere mevzuatımızda; önlisans, lisans ve lisansüstü programlardaki derslerden uzaktan öğretim yolu ile verilebilecek derslerin oranının yüzde 30 olmasına rağmen bu orana yaklaşan üniversitemiz bulunmamaktadır. Bu durum dijital imkanları kullanabilmesi yolunda güçlü bir iradeye sahip bulunan yükseköğretim kurumlarımızın bile ayrıca bir yönlendirmeye ve desteğe ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızın dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermesine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan 27.05.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında öğretimle ders verilmesi hususu incelenmiş, 2547 sayılı Kanun'un 44\e maddesi uyarınca;

a) Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar'ın 6'ıncı maddesi 1'inci fıkrasındaki (b) ve (c) bentlerinde yer alan " birinci ve ikinci öğretim programlarında derslerin en fazla % 30'u sadece uzaktan öğretim yolu ile verilebilir" ifadesinin "birinci ve ikinci öğretim programlarında dersler, yüzde %40 oranına kadar uzaktan öğretim yolu ile verilebilir" olarak değiştirilmesine,

b) Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce ilgili yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından uygun görülen, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki derslerin en az % 10'unun sadece dijital imkanlarla ve uzaktan öğretim yolu ile verilmesinin önemle tavsiye edilmesine,

c) Örgün öğretimde uzaktan öğretim ile verilecek bu derslerin her bir dönem bazında olması veya bütün programa yayılması ile eş zamanlı verilip verilmemesi hususlarında yükseköğretim kurumları tarafından karar verilecek olup Yükseköğretim Kurulu olarak dijital imkanlar ve uzaktan öğretim yolu ile verilecek bu derslere özellikle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi programında nispeten daha fazla yer verilmesinin önemsendiği buna yönelik senato kararı alan ve uygulayan Devlet üniversitelerine, uzaktan eğitim merkezlerinde görevlendirilmek üzere ek kadro tahsisi yapılacağının bildirilmesine,

d) Bu yeni düzenlemelerin üniversitelerimizin uzaktan öğretime ilişkin yetkinliklerinin artırılmasını sağlayacağı gibi üniversitelerimizin kampüslerinde, amfi, derslik gibi eğitim ve öğretim mekanlarında ve sosyal mekanlarda öğrenci açısından Devletimizin belirlediği ve önemsediği yeni normalleşme sürecine uygun ortamların oluşması sonucunu da doğuracağından uygulama ağırlıklı programlardaki teorik derslerin ilk dönemde ve mümkün olduğunca dijital imkanlar ile verilmesinin tercih edilmesi, ayrıca öğrenci sayısı fazla olan derslerin de gruplara bölünerek yapılmasının önümüzdeki eğitim veöğretim dönemi için yükseköğretim kurumlarımıza önemle önerilmesine karar verilmiştir.

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu