Sürekli İşçi Alımı Atama Sonuçları ve Atama İşlemleri

  • 2020-07-03

10 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen Sürekli İşçi alımı atama listeleri aşağıdadır.

Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların aşağıda yer alan belgeleri en geç 10 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Asil olarak atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, yedek adaylardan ilk sıradan başlayarak atama yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Duyurulur.

İSTENEN BELGELER:

  1. İşçi Bilgi Formu(Bilgisayar Ortamında Kişi Tarafından Doldurulacaktır.) Tıklayınız.
  2. Aile Durum Belgesi ( AGİ ) ( Bilgisayar Ortamında Kişi Tarafından Doldurulacak.) Tıklayınız.
  3. Feragat Dilekçesi ( Kişi Tarafından Doldurulacaktır. ) Tıklayınız.
  4. Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Sürekli İşçi Alım İlanında belirtilen sağlıkla ilgili özel şartları sağladığına dair)
  5. Diploma Aslı (Diploma aslı kurumca görülecek olup daha sonra kişilere teslim edilecektir.)

 

 

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu