Öğrenci Yurtları Tanıtım Stantı Açma Şartları

  • 2021-09-03

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı kayıt haftası Öğrenci Yurtları tanıtım çalışmalarının Çağış Yerleşkesi Merkez Yemekhane önünde (bankamatikler sırasında) Başkanlığımız tarafından belirlenen yerlerde stant açılması,
 -Stant açan gerçek ve tüzel kişilerin MEB onaylı açılış ruhsatlarını beyan etmesi,
-Stant açan gerçek ve tüzel kişilerin görevlendirdiği personelin Üniversitemiz Çağış Yerleşkesinde bulunan Fakülte ve Yüksekokulların bahçesinde; stand açamayacağı, yalnızca Başkanlığımız tarafından onaylanan tanıtım broşürü dağıtımının yapılabilmesi,
-Necatibey Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesinin bulunduğu yerleşkede kayıt ve tanıtım çalışması yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ise ilgili okul idarelerine müracaat ederek onay aldıktan sonra gerekli ödemeyi yapıp stant açabilmesi,
-İlçelerde bulunan Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında kayıt ve tanıtım çalışması yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin ilgili okul idarelerine müracaat ederek onay aldıktan sonra gerekli ödemeyi yapıp stant açabilmesi,
-Çağış Yerleşkesinde tanıtım için ayrılan alan dışında herhangi bir yere stant açılmaması,
 -Stant açan gerçek ve tüzel kişilerin 06-10 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan  dönem için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Halk Bankası Balıkesir Şubesi TR 03 0001 2009 2410 0006 0000 44 nolu hesabına ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun belirlediği 1 günlük 520.-TL, 2 günlük 1000.-TL, 3 günlük 1400 .-TL, 4 günlük 1750.-TL ve 5 günlük 2200.-TL stant bedeli ödemeleri hususlarını rica ederiz.

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu