Görevde Yükselme Şef Kadroları için Balıkesir 1. İdare Mahkemesinin 31.03.2022 tarih ve 2022/170 ve 2022/171 Esas Sayılı Yürütmenin Durdurulması Kararları Gereğince Yeniden Yapılan Sıralamasına Ait Liste

  • 2022-05-12

İlgili İlan:

http://www.balikesir.edu.tr/site/birim-duyuru/personel-daire-baskanligi-9509

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu