İl Afet Risk Azaltma Planı Kapsamında Üniversitemizin Sorumlu Olduğu Eylemler

  • 2022-05-23

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu