BAÜN’den Yeni Bir AB Projesi

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Mustafa Tuncay Sarıtaş’ın Türkiye Koordinatörlüğünü yürüteceği ve 2020 yılı teklif çağrısı döneminde “Avrupa Birliği Erasmus+ KA203-Yüksek Öğretimde Stratejik Ortaklık” faaliyeti kapsamında sunulan “GROWTHMINDS” isimli proje desteklenmeye layık görüldü.

Türkiye’den Balıkesir Üniversitesinin yer alacağı projede; Slovenya’dan Step Institute, Avusturya’dan University of Klagenfurt ve Romanya’dan University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Târgu Mureş diğer ortaklar olarak bulunuyor.

Proje hakkında bilgiler veren Doç. Dr. M. Tuncay Sarıtaş, projenin doğrudan hedef kitlesinin üniversite öğretim elemanlarından, dolaylı hedef kitlesinin ise üniversite öğrencileri, politika üreticileri, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurum ve enstitüleri gibi paydaşlardan oluştuğunu belirtti. Sarıtaş; “projenin çerçevesini birçok akademik araştırma ile kanıtlanmış bir model olan ‘growth mindset’ modeli oluşturmaktadır. Bu model kısaca, insan zihninin kapasitesini verimli bir şekilde kullanarak karşılaşılan zor durumlarda gerekli olan motivasyonu, eforu ve yaklaşımı önemli derecede ve etkili bir şekilde uygulayabilmesi olarak tanımlanmaktadır. Üniversite öğretim üyelerimizin hedef alındığı projede, bu model ile hocalarımızın derslerinin üniversite öğrencileri açısından daha kaliteli, etkili, kalıcı ve ilham verici hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Proje; farklı ülkelerden, farklı kültürlerden iyi örneklerin paylaşılacağı, uluslararasılaşmaya olanak tanıyacağı, kurumların kapasitesinin artırılacağı, gerçek vakalarla desteklenen farklı sosyo-ekonomik geçmişe sahip kesimlerden elde edilecek akademik kanıtların paylaşılacağı 24 ay süreli bir projedir. Öğretim üyelerinin mesleki gelişimlerine katkı verecek olan projede, dijital eğitsel materyaller, webinerler, online öğrenme platformları, pilot dersler, iyi örnek uygulamalar, eğitici el kitabı, rehberlik ve danışmanlık aktiviteleri ve uluslararası etkileşimli platformlar bazı çıktılar olacaktır. Açıkçası üniversite öğretim üyelerimiz, growth mindset eğitimleri için gerekli tüm araçlara ve ihtiyaç duyacakları her türlü kaynağa başka hiçbir yerde aramaksızın erişim imkânına sahip olacaklardır” dedi.

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu