Paydaş Katılımı

Paydaş Analizi

Öncelikli paydaşlarımız doğrudan temasta olduğumuz öğrenciler, akademik ve idari personelimizdir.

Paydaş Katılımı

Öğrenci temsilcisi Üniversitenin bazı komisyonlarında öğrencileri temsilen bulunmaktadır. Akademik personel, idari personel, öğrenciler ve üniversite birimlerinin görüş ve önerileri ilgili komisyonlarca değerlendirilmektedir. Zaman zaman yapılan anketlerde hem öğrencilerin hem de personelin karar alma ve iyileştirme süreçlerine katlımı sağlanmaktadır. Ayrıca birimlerce yapılan toplantılarda personelin fikirleri değerlendirilerek üst yönetme taşınmaktadır.

Üniversitemiz karar ve uygulamaları başta EBYS sistemi, kurum internet sitesi, e-posta aracılıyla paylaşılmaktadır. Ayrıca sosyal medyada yer alan üniversitemizin hesapları da aktif olarak kullanılmaktadır.

İç Paydaş Bilgilendirme

Öğrenci Bilgis Sistemi (OBS) üzerinden yapılan bilgilendirmeler, e-posta sistemi, EBYS sistemi, Microsoft Teams  ve duyurular panaoları aracılığıyla paydaşlarımız bilgilendirlmektedir.

İç Paydaş Geri Bildirimi

altinolukmyo@balikesir.edu.tr mail adresine göndeirlen görüş formu ile geri bildirim alınabildiği gibi Microsoft Teams ve EBYS sistemi ile de geri bildirim alınabilmektedir.

Dış Paydaş

Dış paydaşlarımızın mezunlarımız, onların çalıştığı işletmeler ya da sektörde çalışabilecekleri işletmeler, meslek örgütleri ve STKlar arasından olması beklenir. Dış paydaşlar, üniversitemizdeki karar alma ve iyileştirme süreçlerine gerçekleştirilen çalıştaylar ve mezunlarımıza yönelik düzenlediğimiz anketler yardımı ile katılmaktadır.

Dış Paydaş Bilgilendirme

Dış paydaşlarımız web sayfalarımız ve sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile bilgilendirilmektedir.

Dış Paydaş Geri Bildirim

Mezun ve paydaş görüş bildirim formları, anket sayfaları ve web sayfaları aracılığı geri bildirim alınmaktadır.

Dış Paydaş Katılımı

Meslek Yüksekokulumuzun kalite ilgili çalışmalarına paydaşlarımız paydaş analiz raporları ile katılım göstermektedir. Ayrıca yüz yüze görüşmelerle de bilgilendirme yapılmaktadır.

Mezunlar

Mezunlarla ilgili çalışmaları yürütmek üzere, Mezun Öğrenciler ve Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü kurulmuştur. Bu koordinatörlüğe Üniversitemizden mezun olan tüm öğrencilere ulaşılabilmesi için öğrencilerin e-mail, cep telefonu numarası, iş yeri bilgileri, sosyal medya hesaplarına ulaşma görevi verilmiştir.

Öğrenci Katılımları

Öğrenci temsilcisi öğrencileri temsilen kalite komisyonu, stratejik planlama ekibi gibi komisyon ve ekiplerde üye olarak bulunur. Bu ekip ve komisyon toplantılarında öğrencilerin görüş ve önerilerini gündeme getirir. Ayrıca ana sayfada yer alan iletişim kısımlarından görüş ve öneriler, mezun ve paydaş düşünceler gibi elektronik ortamdan derlenen öğrenci fikir ve önerileri idari süreçlerde gündeme gelir ve tartışılarak karar alma süreçlerine dahil edilir.