Koordinatörler

Yatay Geçiş Komisyon Üyeleri:

Öğr.Gör. Dr. Cenk Paşa  (Başkan)

Öğr.Gör. Dr. Ersin Yanmaz (Üye)

Öğr. Gör. Emre Selman Canıaz (Üye)

İntibak Komisyon Üyeleri:

Öğr.Gör. Dr. Cenk Paşa (Başkan)

Öğr.Gör. Dr. Ersin Yanmaz( Üye)

Öğr. Gör. Emre Selman Canıaz (Üye)

Mezuniyet İşlemleri Komisyon Üyeleri:  

Öğr.Gör. Dr. Ersin Yanmaz (Başkan)

Öğr.Gör. Dr. Cenk Paşa  (Üye)

Öğr. Gör. Emre Selman Canıaz (Üye)

Staj Komisyon Üyeleri:

Kimya ve Kimyasal İşleme Tek.

Doç.Dr. Züleyha Özer (Başkan)

Öğr. Gör. Dr. Ersin Yanmaz (Üye)

Öğr. Gör. Duygu Kılıç (Üye)

Bilgisayar Programcılığı

Araş.Gör. Dr. Tuba Küçükseyhan (Başkan)

Öğr. Gör. Ali Erfidan (Üye)

Öğr.Gör. Emre Selman Canıaz (Üye)

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

Prof.Dr. Selami Selvi (Başkan)

Öğr.Gör. Dr. Cenk Paşa (Üye)

Öğr.Gör. Gökhan TANAYDIN (Üye)