Genel Bilgiler

Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı ön lisans düzeyinde, mesleğe yönelik, uygulamalı, örgün öğretim yapılan bir yüksekokuldur.

Okulumuz eğitim verilen alanlara göre sosyal programlar, teknik programlar ve sağlık programları olmak üzere üç ayrı kategoride eğitim vermektedir.

Teknik Programlardan mezun olan öğrencilerimiz “Tekniker”, Sosyal Programlardan mezun olan öğrencilerimiz “Meslek Elemanı” ünvanı almaktadır.

 

Balıkesir Meslek Yüksekokulu;

 • Üniversite - Sanayi ilişkilerine, 
 • Endüstriye dayalı öğretime,
 • Uygulamalı eğitime,
 • Yabancı dil, bilgisayar kullanımı ve 
 • Güncel teknolojiye önem vermektedir. 

 

17 programda, 48 kadrolu öğretim elemanı ve 20 idari personel görev yapmaktadır. Birinci öğretimde 2423 öğrenci, ikinci öğretimde 1357 öğrenci, toplam 3780 öğrencimiz öğrenim görmektedir. ( Aralık 2019 )

Yüksekokulumuzun en güçlü yönünü bünyesinde barındırdığı kadrolu

 • 3 Profesör,
 • 6 Doç. Dr.,
 • 10 Dr. Öğr. Üyesi,
 • 35 Öğr. Gör. ve toplamda  54 öğretim elemanı oluşturmaktadır.( Aralık 2019 )

Yüksekokulumuzun bu güçlü kadrosu, 2018 yılı akademik teşvik puanı sıralamasında 108 devlet üniversitesi arasında Balıkesir Üniversitesi’nin Meslek Yüksekokulları sıralamasında 4. olmasında en büyük katkıyı sağlamıştır.

Balıkesir Meslek Yüksekokulu, deneyimli tekniker ve meslek elemanları yetiştirmenin yanı sıra endüstrinin ihtiyaç duyduğu alanlarda personel eğitimi, danışmanlık hizmetleri ve imalat işleri de yapmaktadır.

Kurumumuzdaki öğretim elemanların büyük çoğunluğu  kendi branşlarıyla ilgili müfredat ve eğitim konularında 1989-1994 yılları arasında YÖK-Dünya Bankası II. Endüstriyel Projesi kapsamında ABD ve İngiltere’de  3-9 aylık eğitim almışlardır.

Yine aynı proje kapsamında 1995 yılında sağlanan destek ile  tam teşekküllü laboratuvarlar kurulmuştur.

İstanbul Sanayi Odası, 1997 yılında YÖK-İSOV okul sanayi işbirliği protokolünü imzalayarak YÖK-Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamındaki okulların mesleki ve teknik eğitimde kaliteli eleman yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Balıkesir Meslek Yüksekokulu kurulduğu ilk günden bugüne, Mesleki ve Teknik Eğitimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için MEB, YÖK ve Meslek Örgütleri arasında gerçekleştirilen her projeyi benimsemiş, öğrenim sistemini ve ders içeriklerini revizyondan geçirerek çağdaş bir eğitim kurumu olmanın mücadelesini vermiştir.

 • MEGEP 2003: Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi
 • İKMEP 2007: İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Gerçekleştirilmesi
 • Bologna Süreci 2011
 • GMKA 2015 Uygulamalı Eğitim Kalitesinin Arttırılması projesi

 

Balıkesir Meslek Yüksekokulu, mesleki eğitimin iyileştirilmesi için Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) ile ortak çalışmalar sürdürmektedir. Mezunlarının istihdam olanaklarını arttırmak için  İŞKUR Balıkesir İl Müdürlüğü ile görüşmeleri devam etmektedir. Mesleki Eğitimin geliştirilmesi, uluslararası standartlarda nitelikli ara eleman yetiştirilmesi için, Balıkesir Meslek Yüksekokulunun, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası, BASİAD  ve BAGİAD gibi çeşitli sivil toplum örgütleri ile diyalogları devam etmektedir ve bu amaçlarla her türlü işbirliğine açıktır.

Adres

Çağış Yerleşkesi 10145 / BALIKESİR

İletişim

(266) 612 12 09 / 2 hat
myo@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: