Organizasyon Şeması-Görev Tanımları

Görev Tanımları

Okul Müdürü V.

Öğr. Gör. Engin BOZACI

Görev Tanımı

Yüksekokul Yönetim Kurulu

 

Görev Tanımı

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Ahmet KOÇAK

Görev Tanımı

Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Nisa Kıymet ŞAHİN

Görev Tanımı

Kalite Yönetim Temsilcisi

Dr.Öğr.Üyesi Nisa Kıymet ŞAHİN

Görev Tanımı

Yüksekokul Sekreteri

Davut KESGİN

Görev Tanımı

Bölüm Başkanı

 

Görev Tanımı

Bölüm Sekreteri

Gülgün ÖZKAN

Fatma TELLAL

Mehmet EKİCİ

Görev Tanımı

Öğrenci İşleri Şefi

Özcan KÖYDEN

Görev Tanımı

Yazı İşleri ve Evrak Kayıt Sorumlusu

Turhan ÖZCAN

Halil İbrahim AYYILDIZ

Görev Tanımı

Bilgi İşlem Sorumlusu

 

Görev Tanımı

Personel İşleri Sorumlusu

Özgür DALOĞLU

Görev Tanımı

İç Hizmetler Sorumlusu

 

Görev Tanımı

Muhasebe Şefi

 

Görev Tanımı

Öğretim Elemanı

 

Görev Tanımı

İklimlendirme Soğutma Teknikeri

 

Görev Tanımı

Elektrik Teknikeri

Hüseyin GÜNGÖR

Görev Tanımı

Bilgi İşlem Teknikeri

Törehan ORAN

Görev Tanımı

Makine Teknikeri

Saffet YILMAZ

Görev Tanımı

Elektronik Haberleşme Teknikeri

Hakan ÖZBABALIK

Görev Tanımı

Bilgisayar Teknikeri

 

Görev Tanımı

Adres

Çağış Yerleşkesi 10145 / BALIKESİR

İletişim

(266) 612 12 09 / 2 hat
myo@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: