Genel Bilgiler

Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanmasıyla birlikte kurulmuş Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümüne ait aynı adı taşıyan bir Anabilim Dalı bulunmaktadır.

 

I.Öğretim programına öğrenci alınmaktadır.

 

Bölümün lisansüstü olarak Yüksek Lisans programı mevcuttur.

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde lisans ve yüksek lisans derecelerinde eğitim verilmektedir. Lisans programının amacı: ilk ve orta öğretimde (K12) görev alacak bilgisayar öğretmeni adaylarına temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Adaylar, kazandıkları teorik bilgileri geliştirebilmek için bilgisayar laboratuvarlarından yararlanabilirler. Bölümün öncelikli hedefi: öğrencilere yol gösterecek öğretmen adaylarına, güncel bilgileri vermek ve mesleki becerileri kazandırmaktır.

LİSANS PROGRAMI: Lisans programını tamamlayanlar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde lisans derecesi ve öğretmenlik sertifikasi almaya hak kazanırlar. Mezunlar, ilk ve orta öğretimde öğretmen olarak görev alabilirler.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMI: Lisansüstü programı, öğretim teknolojisi uzman ve danışmanları, eğitim programı danışmanları, sınav ve değerlendirme uzmanları yetiştirmeye yöneliktir. Bu programda, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi konusunda Master dersleri verilmektedir.

ÖZÜLKÜ : Balıkesir Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde okumanın ve çalışmanın ayrıcalık olduğu; ulusal ve uluslar arası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan, benzerleri içinde ön sıralarda tercih edilen, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir bölüm olmaktır.

ÖZGÖREV : Alanında iyi yetişmiş, bilgiye ulaşma yollarını bilen, çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yöntemlerini ve teknolojilerini kullanabilen, açık fikirli, özgür düşünebilen, yaratıcı, milli, insani ve kültürel değerlerimizi benimsemiş; Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, evrensel kültürel değerlere de saygılı, nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.

TARİHÇE ve TANITIM : Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanmasıyla birlikte kurulmuş ve 1998-1999 Eğitim- Öğretim yılı ile birlikte eğitim öğretime başlayan bölüm, 2002 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 2002 yılından itibaren de hem ikinci öğretim hem de lisansüstü program ile eğitim öğretime devam etmektedir.

Bölümden mezun olan kişiler, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Bilişim Teknolojileri Formatörü olabildikleri gibi, Eğitim-öğretim yazılım firmalarında proje yürütücüsü ve geliştiricisi, Web tabanlı eğitim tasarımcısı gibi alanlarda uzman olarak görev yapabilmektedirler.

ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI : 3 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi

 

Adres

İletişim


Bizi Takip Edin: