Öz Değerlendirme Nedir?

Öz Değerlendirme Nedir? 

 

Öz değerlendirme süreci, bölümlerin oluşturdukları kalite komisyonları aracılığıyla senelik bazda yaptığı faaliyetleri belirli kriterlere göre değerlendirdiği ve raporlaştırdığı bir süreçtir.

Yapılacak değerlendirmeler; Öğrenciler, Program Eğitim Amaçları, Program Çıktıları, Sürekli İyileştirme, Eğitim Planı, Öğretim Kadrosu, Altyapı, Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar, Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri, Programa Özgü Ölçütler, Araştırma ve Geliştirme ve Üniversite İzleme ve Değerlendirme üst başlıkları altında gruplandırılmaktadır.

Her senenin sonunda, kalite komisyonu tarafından tamamlanan öz değerlendirme süreci raporlanarak dış paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Adres
İletişim


Bizi Takip Edin: