Hizmet Standartları Tablosu

T.C.

BALIKESİR  ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜ BAP BİRİMİ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN

ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Proje Başvuru Talepleri

Proje başvuruları Online olarak BAÜ –BAP Otomasyon programı üzerinden yapılmaktadır, başvuru sırasında program istenilen belgeler konusunda proje yürütücüsünü bilgilendirmektedir. (Gerekli projeler için etik kurul kararı ayrıca eklenmektedir)

1- Proje sunuş

2-Özgeçmiş

3-Proje yürütücüsüne ait bilgiler                                                                                           

4-Proje araştırmacılarına ait bilgiler

5-Projeye ilişkin yapılacak alımların listesi ve proforma faturalar

30 İş Günü

2

Yurtiçi  Geçici Görev Yollukları

1-Yürütücü için Fakülte yönetim kurulu kararı

2-Yürütücü dilekçesi

3 İş Günü

3

Yurtdışı Geçici Görev Yollukları

1-Yürütücü için Fakülte yönetim kurulu kararı

2-Yürütücü dilekçesi

3 İş Günü

4

Doğrudan Temin

(Satın Alma Talebi)

1-Yürütücü Malzeme Talep Dilekçesi (Proje Başvurusu Sırasında Belirtilen Malzemeler İçin)

2-Teknik Şartname

10 İş Günü

5

İhale (Belli İstekliler Usulü)

1-Yürütücü Malzeme Talep Dilekçesi (Proje Başvurusu Sırasında Belirtilen Malzemeler İçin)

2-Teknik Şartname

120 İş Günü

6

İhale (Pazarlık Usulü)

1-Yürütücü Malzeme Talep Dilekçesi (Proje Başvurusu Sırasında Belirtilen Malzemeler İçin)

2-Teknik Şartname

120 İş Günü

7

Avans Talebi

1-Avans Talep Formu

5 İş Günü

8

Avans Kapama

1-Avanas Kapatma Formu

2-Alıma ait fatura

5 İş Günü

9

Ek Bütçe ve Ek Süre Başvurusu

1-Ek süre ve Ek bütçe talep formu

60 İş Günü

10

Gelen ve giden evrakların

kayıt altına alınması

1-Evrak Kayıt Sistemine Giriş

1 İş Günü

11

Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri (Mal giriş-çıkış ve

devir işlemleri)

1-Bağlı bulunduğu fakülteye demirbaş malzeme faturasının gönderilmesi.

5 İş Günü

 

İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
Ad-Soyad: Süleyman EROL Ad-Soyad:  
Unvan: Bilgisayar İşletmeni (BAP Koordinatör Yrd.) Unvan: BAP Koordinatörü
Adres: Balıkesir Üniversitesi BAP Birimi Adres: Balıkesir Üniversitesi BAP Birimi
Tel/Faks: 0266 6121400 / 0 266 614 14 51 Tel/Faks: 0266 6121400 / 0 266 614 14 51
E-Posta: projeler@balikesir.edu.tr E-Posta: projeler@balikesir.edu.tr

 

İletişim
© 2020 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu