Genel bilgiler

Bölümümüz, 1993-1994 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.

Bölümde 8 Profesör, 2 Doçent ve 2 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere, kendi alanlarında deneyim sahibi olan 12 öğretim üyesi ve 1 Dr. Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Bölümde, Botanik, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji Anabilim Dalları mevcuttur. Bölümün amacı, biyolojinin önemini kavramış, çağdaş, bilimsel düşünceye sahip ve biyolojik problemlere çözümler üretebilen öğrenciler yetiştirmektir. Öğretim elemanı kadromuz, bu amaca hizmet edebilecek yeterli bilgi birikimi ve deneyime sahip bir kadrodur. Çağış yerleşkesi'ndeki binamızda, öğrenci laboratuvarlarının yanı sıra Herbaryum, Ekoloji, Fizyoloji, Hidrobiyoloji, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji araştırma laboratuvarları bulunmaktadır.

Kuruluşundan günümüze kadar bölüm başkanlığı görevi sırasıyla, Prof. Dr. Nasuh ÖDER (1993-1995), Yrd. Doç. Dr. Fazıl ÖZEN (1995-1997), Prof Dr. Bayram YILDIZ (1997-1998), Doç. Dr. Fazıl ÖZEN (1998-1999), Prof. Dr. Gülendam TÜMEN (1999-2002), Prof Dr. Bayram YILDIZ (2002-2004), Prof.Dr. Fazıl ÖZEN (2004-2006), Prof. Dr. Gülendam TÜMEN (2006-2020), Prof. Dr. Hatice TORCU KOÇ (2020-...) tarafından yürütülmüştür.

İletişim
Sosyal Medya
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu