Bölüm Hakkında

Coğrafya, doğal ortam özelliklerini (Fiziki Coğrafya), insanı (Beşeri Coğrafya), doğal ortam - insan etkileşimini konu edinen geniş çerçeveli bir bilimdir. Bir mekana kendine özgü karakter kazandıran doğal ve antropojen özelliklerin dağılışı, bu özelliklerin neden, nasıl ve ne zaman oluştuğu, meydana gelen olayların diğer özelliklerle ilişkisi, bunların konuya özgü haritalar ile anlatılması Coğrafya'nın karakteristik özellikleridir.

Coğrafi araştırmaların günlük yaşantımıza tartışılmaz katkıları vardır. Nitekim Coğrafya; insanı, doğayı, doğa - insan etkileşimini anlayabilme yeteneğinin gelişimini, bu ilişkiler kapsamındaki kavramların anlaşılmasını, sorunların tespitini ve çözümünü sağlamaya çalışır. Günümüzde Coğrafya çalışmaları; afetler ve etkileri, küresel ısınma, çölleşme, biyoçesitlilik, doğa koruma, çevresel kirlilik, şehirleşme, az gelişmişlik, küreselleşme gibi insanlığın karşılaştığı önemli sorunların anlaşılmasına ve çözülmesine yardımcı olmaktadır. 

Üniversite tercihi yapacak adaylara, Coğrafya ve Balıkesir Coğrafya tercihinde bulunmadan önce hem üniversite eğitimi sırasında hem de mezuniyet sonrasında karşılaşabilecekleri olumlu - olumsuz durumlar konusunda araştırma  yapmaları önerilmektedir. Coğrafya bölümleri her ne kadar Sözel kategoriden öğrenci alsa da lisans derslerinin önemli bir kısmı sayısal bilgiler (Matematik - Fizik - Kimya - Biyoloji) içermektedir. Bu nedenle başarılı bir öğrencilik hayatı geçirip, iyi bir Coğrafyacı olmak isteyenlerin bilinçli bir şekilde tercih yapması tavsiye edilir.

Coğrafya bölümünü bitiren öğrenciler, Coğrafyacı ünvanı alırlar. Bu ünvana sahip kişiler isterlerse formasyon eğitimi alıp Coğrafya Öğretmeni olarak resmi veya özel kurumlarda çalışabilirler. Ancak son yıllarda özellikle kamu atamalarındaki kontenjan sorunu mezunlarımızı olumsuz etkilemektedir. Kendini Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda geliştiren mezunlar, kamu ve özel sektörde iş bulabilirler. Mezunlardan bazıları, Fiziki veya Beşeri Coğrafya alanlarından birine yönelip akademik çalışmalarda bulunmak üzere lisansüstü eğitimine devam edebilirler.

Balıkesir Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü; yaşadığı "Coğrafya"yı anlayan, bilimsel bilgi üreten ve her anlamda evrensel düzeyde Coğrafya bilincine sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Adres

Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Çağış Yerleşkesi 10145 Altıeylül - BALIKESİR

İletişim

+ 90 266 612 10 00 ( Santral ) + 90 266 612 10 11 ( Özel Kalem )

Bizi Takip Edin: