Aday Öğrenci

Balıkesir Üniversitesi Aday Öğrenciler İçin 2021 YKS Kılavuz Açıklamaları İçin Tıklayınız... 

_______________________________________________________________________________________________________________________________


HAVACILIK YÖNETİMİ (lisans), mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:

 • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
 • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb)

_______________________________________________________________________________________________________________________________


 • Program Profili
  • Havacılık sektöründeki devlet ve özel kuruluşların işletmecilik konularında ihtiyaç duyduğu nitelikli personel uluslararası gereklilikler doğrultusunda yetiştirilir. Hava taşımacılığı, Hava Yolu Yönetimi, Havaalanı Yönetimi, Harekat Performans, Havacılık Emniyeti ve Güvenliği gibi mesleki dersler; Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lojistik Yönetimi gibi işletme yönetimi kuramsal dersleri ve IATA onaylı Yer Hizmetleri, Yolcu Hizmetleri, Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler gibi sertifikalı dersler Havacılık Yönetimi Bölümü programında yer almaktadır. Havacılık Yönetimi Bölümü'ne merkezi yerleştirme ile altmış öğrenci alınmaktadır. Bölümde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Zorunlu staj süresi 30 iş günüdür (Öğrenci proje olarak ta stajını yapabilir). Mezunlar; özel havayolu işletmeleri, havaalanları, havaalanı yer hizmetleri, ikram ve kargo işletmeleri ile diğer havacılık kuruluşlarında çalışmaktadır
 • Tarihçe
  • 2018 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır.
 • Kazanılan Derece
  • Sivil havacılık sektörüne, yabancı dil bilen ileri seviyede bilgi ve beceriye sahip, donanımlı orta kademe ve üst kademe yöneticiler yetiştirilir.
 • Kabul Koşulları
  • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları bölüme başlamak için geçerlidir.
 • Üst Kademeye Geçiş
  • Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir.
 • Mezuniyet Koşulları
  • Öğrencinin tüm bölüm derslerini başarmış olması gerekir. Ayrıca öğrencinin asgari “240” AKTS sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
 • Mezun İstihdam Olanakları
  • Mezunlar; Türk Hava Yolları A. O., Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Özel havayolu şirketleri,Yer Hizmetleri ve havacılık alanında faaliyet gösteren diğer işletmelerde çalışmaktadır.
 • Ölçme ve Değerlendirme
  • Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir.
 • Kurumumuzda isteğe bağlı veya zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.
 • Burslar
  • Bu programa yerleşen adaylardan ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan şartları sağlayanlara, yükseköğretim kurumunun vakfı / anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yurt, ücretsiz yemek, kısmi zamanlı çalışma vb. imkânlar sağlanmaktadır.

_______________________________________________________________________________________________________________________________


Kayıt esnasında istenen belgeler;

 • Lise Diplomasının veya Yeni Tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin Aslı (DGS ile yerleşen adayların ayrıca Önlisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslını, muaf olmak istedikleri dersleri bildiren dilekçelerine onaylanmış not döküm belgesini (transkript) ve ders içeriklerini eklemeleri gerekir. İnternet adresi (tam bağlantı adresi) belirtilen ders içeriklerinin çıktıları ile doğrulama kodu olan not döküm belgeleri kabul edilir. Öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları ders/dersler karşılığında hangi ders/derslerden muaf olmak istediklerini başvuru dilekçelerinde belirtmek zorundadır. Öğrenciler, daha önce almış oldukları ve başarmış oldukları birden fazla derse karşılık muadil ders/derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler.) (e-Devlet üzerinden kayıt yaptıranlardan istenmeyecektir.)
 • Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge (1998 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların ilgili askerlik şubelerinden “Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına dair” alacağı belge.) (e-Devlet üzerinden kayıt yaptıranlardan istenmeyecektir.)
 • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına dair belge.
 • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/ eksikliği vb.)
 • Altı (6) adet vesikalık fotoğraf.

_______________________________________________________________________________________________________________________________


Yurt ve Barınma:

 • Yüksekokulumuz yakınında bulunan özel yurtlar, oteller, pansiyonlar ve yazlık evler öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamaktadır. Yüksekokulumuz yakınında KYK yurdu bulunmamaktadır. KYK yurdu yapılması ile ilgili çalışmalar sürmektedir.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________


Telefon:

0266 384 99 92

Fax:

0266 384 99 93

Mail:

edremitshyo@balıkesir.edu.tr

Adres: 

Çamlıbel Mahallesi Atatürk Bulvarı No:116

Güre Mevkii

Edremit/BALIKESİR

Maps bağlantısı:

https://goo.gl/maps/oaGfPevJgw5pxkEr5

 

Adres

Çamlıbel Mahallesi Atatürk Bulvarı No:116 Edremit/BALIKESİR

İletişim

Telfon:0266 384 99 92 fax :0266 384 99 93
edremitshyo@balıkesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: