Kamu Hizmet Standartları Tablosu

S. NO

HİZMETİN ADI

Hizmete ilişkin yapılanlar

HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Gelen Öğrenci Başvuruların alınması

         Gerekli evraklarının temini

Değişken

2

Giden Öğrenci Başvurularının alınması

        Gerekli evraklarının temini Değişken

3

Başvuruların YÖKSİS e girilmesi        Gelen ve Giden Başvuruların online sisteme girilmesi Değişken

4

Başvuruların YÖKSİS üzerinden değerlendirilmesi

       Gelen öğrencilere ilişkin değerlendirme yapılması Değişken

5

Değerlendirme sonuçlarının YÖKSİS sonrası ilanı

      Sonuçların üniversite web sayfasından ilan edilmesi Değişken

6

Asıl adaylara bilgilendirme

       Değerlendirme sonuçlarına ilişkin olarak seçilen öğrencilere sürece ilişkin oryantasyon yapılması
Değişken

7

Asıl aday belgeleri

    Asıl adayların evraklarını teslim etmesi

Değişken

8

Feragat dilekçelerinin alınması ve listelerin kesinleşmesi

-Feragat dilekçelerinin alınması

-istenilen belgelerin teslim alınması

Değişken

9

Kesinleşen listelerin karşılıklı olarak gönderen ve kabul eden üniversite tarafından onaylanması öğrenim/öğretim protokolünün hazırlanması

-Müracaat edenlere ait üniversite resmi sayfasında istenen evraklar

Değişken

10

Her iki kurum tarafından imzalanan protokollerin onaylanmasının ardından kabul belgesinin hazırlanması

  • Karşı üniversiteye gönderilmek üzere, karşı üniversiteden gelen öğrenci bilgilerini içeren bilgiler
Değişken

11

Öğrenci hibeleri

 Hareketliliğe katılacak olan adaylara hibe ödeme belgelerinin hazırlanması

Değişken

12

Katılım belgesinin verilmesi

 Hareketliliği tamamlamış olan öğrencilere katılım belgesi hazırlanıp üniversitelerine gönderilmesi

Değişken

13

Gidilen üniversiteden alınan belgelerin teslimi

  1. Katılım belgesi
  2. Transkript
Değişken

14

Nihai raporun YÖK'e teslim edilmek üzere hazırlanması

  Hareketliliğin tamamlandığı döneme ilişkin rapor Değişken

15

Hazırlanan nihai raporun YÖK' e sunulması

  Hareketlilikleri içeren raporun üst yazı ile YÖK'e iletilmesi

Değişken

16

Yeni üniversiteler ile anlaşma yapılması

 Bölümlerde açılan kontenjanlara göre yeni anlaşmalar yapılması

Değişken

Adres

Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Çağış Yerleşkesi Rektörlük Binası Kat:5 Balıkesir

İletişim

+90 266 612 1400/ 101880 (dahili)
farabi@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: