İş Akış Şemaları

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Programları Akış Şeması  

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programları Akış Şeması  

 

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu