Öğrenimden İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma)

Öğrenimden İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma)

Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek (kayıt dondurma) mümkün müdür?
Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması halinde yarıyıl başlangıcından önce Dekanlığa dilekçeleri ve mazeretlerini kanıtlayıcı belge ile başvurmaları halinde yönetim kurulunun uygun görmesi halinde iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrencilere bu nedenlerle eğitim-öğretim süresi içinde bir kez izin verilebilir. Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilen öğrencilerden Üniversiteye kayıt olduğu ilk yarıyıl hariç katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Öğrenimden izinli sayılma (kayıt dondurma) talebimi nasıl yapmalıyım?
Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi web sayfasında Öğrenci menüsündeki Formlar&Dilekçeler menüsünde bulunan Kayıt Dondurma (Öğrenimden İzinli Sayılma) Talep Dilekçesi ni doldurup imzalayarak ekine mazeretlerini kanıtlayan belgeyi de ekleyerek yarıyıl başlangıcından önce Dekanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.  Talepler Fakülte Yönetim Kurulunda değerlendirilecek ve uygun olup olmadığına karar verilecektir.

Kayıt dondurmak istediğimde öğrenim ücreti/katkı payı ödemek zorunda mıyım?
Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilen öğrencilerden Üniversiteye kayıt olduğu ilk yarıyıl hariç katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

Geçerli bir mazereti olan öğrenci, en fazla ne kadar kayıt dondurabilir?
En fazla iki yarıyıl kayıt dondurabilir.

Kayıt dondurmak ile kayıt yaptırmamak arasında bir fark var mı?
İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR

İletişim

Tel:+ 90 266 612 10 00 / + 90 266 612 12 78 Faks: +90 266 612 12 15
E-posta adresi: fef@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: