Ders Muafiyeti

Ders Muafiyeti Nedir? 

Balıkesir Üniversitesine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin; Balıkesir Üniversitesi dahil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan daha önce alıp başardığı ders/dersler karşılığında, hangi ders/derslerden muaf olabileceğini ve yarıyıl/yıl intibak esaslarını belirlemektir. Fakültemiz Bölümlerinin Ders Planlarına (Müfredatlarına) aşağıdaki link adresinden ulaşabilirsiniz. 

http://www.balikesir.edu.tr/site/icerik/fen-edebiyat-fakultesi-3949

Ders Muafiyeti Başvurumu Ne zaman Yapmalıyım? Başvuru Süresi Ne kadar?

Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt olduğu eğitim-öğretim yılının ikinci haftasının sonuna kadar daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarından aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muaf olmak istediklerini belirten dilekçelerini kayıtlı oldukları Fakülte Dekanlığına verirler. Başvurular Balıkesir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde değerlendirilir. Balıkesir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi'ne buradan ulaşabilirsiniz. Lütfen Yönergeyi okuyunuz. 

Ders Muafiyeti Başvurumu Nasıl Yapmalıyım?

(1) Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, muaf olmak istedikleri dersleri bildiren Fen Edebiyat Fakültesi web sayfasında Öğrenci menüsündeki Formlar&Dilekçeler menüsünde bulunan Ders Muafiyet Dilekçesi ni doldurup imzalayarak, dilekçelerine onaylanmış not döküm belgesini (transkript) ve onaylı ders içeriklerini eklemeleri gerekir. İnternet adresi (tam bağlantı adresi) belirtilen ders içeriklerinin çıktıları ile doğrulama kodu olan not döküm belgeleri kabul edilir.

(2) Öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları ders/dersler karşılığında hangi ders/derslerden muaf olmak istediklerini başvuru dilekçelerinde belirtmek zorundadır.

(3) Öğrenciler, daha önce almış oldukları ve başarmış oldukları birden fazla derse karşılık muadil ders/derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler.

Ders Muafiyeti Kimleri Kapsar?

Daha önce alıp, başarılı oldukları derslerden muafiyet ve intibak talebi yapabilecek öğrenciler aşağıda belirtilmiştir.

a) Yatay/Dikey geçiş yaparak veya 6111 sayılı Kanundan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler.

b) Daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumu’nda öğrenci veya mezun iken Balıkesir Üniversitesi’ne yeniden kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler.

c) Balıkesir Üniversitesi programlarından birinde kayıtlı bulunan öğrencilerden, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun programlarında özel öğrenci statüsünde ders alanlar, Farabi Programı, Uluslararası Değişim Programları ile yurtdışında öğrenim gören öğrenciler.

ç) Yukarıda belirtilen veya benzeri durumda olup öğrenimlerine devam edecek öğrenciler.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR

İletişim

Tel:+ 90 266 612 10 00 / + 90 266 612 12 78 Faks: +90 266 612 12 15
E-posta adresi: fef@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: