Ders Alma / Kayıt Yenileme

Kayıt Yenileme ve Ders Alma İşlemleri öğrenci şifresi ile giriş yapılarak Öğrenci Bilgi Siteminden (OBS) yapılmaktadır. Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) buradan giriş yapabilirsiniz.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Kayıt Yenileme ve Ders Alma - MADDE 6

(1) Öğrencilerin her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders seçimini yaparak danışmanın onayı ile kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(2) Akademik takvimde belirtilen ders kayıt süresi içinde kayıt yenileme işlemini tamamlamayan öğrencinin, kayıt yenileme işlemini en geç akademik takvimde belirtilen ders ekleme-çıkarma süresi içerisinde tamamlaması gerekir. Ancak öğrencinin geçerli mazeretinin bulunması ve mazeretin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde ders ekleme-çıkarma süresinin bitiminden sonraki bir hafta içerisinde öğrenciye katkı tutarını ödeme ve/veya ders kaydını yapma hakkı tanınır. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl kaydını yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Birinci yılda öğrenimine başlayan ön lisans ve lisans öğrencisi, kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin muafiyetleri için yönetmeliğin 17 nci maddesindeki hükümler uygulanır.

(4) Zorunlu bir dersten FF, YZ veya DZ notu alan bir öğrenci, bu dersi, dersin ilk verildiği yarıyılda tekrar almak zorundadır.

(5) Ders planından çıkarılan zorunlu derslerin yerine tekrarlanacak zorunlu dersler, ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından onaylanır.

(6) Seçimlik bir dersten FF, YZ veya DZ notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçimlik dersi alabilir.

(7) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda AGNO’su 1,80’in altında olan ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda en fazla 24 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. AGNO’su her yarıyıl sonunda 1,80 ve üzerinde olan ön lisans ve lisans öğrencileri ise takip eden yarıyılda en fazla 30 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Bu sınırlamalar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değişebilir.

(8) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda, AGNO’su 2,80 ve üstünde olan lisans öğrencileri; öğrenim gördüğü yarıyıllarda almadığı ders veya alıp başarısız olduğu ders olmamak şartı ile danışmanlarının onayı ile bir üst sınıftan kredi sınırları içerisinde kalarak derslere kayıt yaptırabilirler.

(9) Bu maddede belirtilen esaslara göre kayıt yaptıracak öğrenciler; kayıt yaptırmak istedikleri derslere öncelikle alt yarıyıllardaki dersleri seçerek kayıt yaptırmak zorundadır.

(10) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez, girse de notu geçersiz sayılır.

(11) Öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen esaslara uygun olarak Üniversitenin diğer fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarından veya diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilirler.

(12) Diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, Senato tarafından kabul edilen esaslara uygun olarak Üniversiteden ders alabilirler.

(13) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin notları, yönetmeliğin 20 nci maddesine göre dönüştürülerek değerlendirilir.

(14) Yaz okulu döneminde alınan derslerin kredileri, öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki kredileri esas alınarak belirlenir.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR

İletişim

Tel:+ 90 266 612 10 00 / + 90 266 612 12 78 Faks: +90 266 612 12 15
E-posta adresi: fef@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: