Ders Alma Durumu İle İlgili Bilgiler

Birinci sınıf öğrencisiyim. Kaç krediye kadar ders seçebilirim?
Birinci sınıf öğrencileri kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür.

Genel not ortalamam 1.80 ‘ in altında kaç krediye kadar ders alabilirim?
İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1.80’in altında olan ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda en fazla 24 kredilik derse kayıt yaptırabilir.

Genel not ortalamam 1.80’in üstünde kaç krediye kadar ders alabilirim?
Genel not ortalaması her yarıyıl sonunda 1.80 ve üzerinde olan öğrenciler 30 kredilik derse kayıt yaptırabilirler.

Hangi durumda üst sınıftan ders alabilirim?
İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 2.80 ve üstünde olan lisans öğrencileri; öğrenim gördüğü yarıyıllarda almadığı ders veya alıp başarısız olduğu ders olmamak şartı ile danışmanlarının onayı ile bir üst sınıftan kredi sınırları içerisinde kalarak derslere kayıt yaptırabilirler.

Kayıt yenileme sırasında öncelikle başarısız olunan ders mi alınmalıdır?
Evet. Öncelikle başarısız olduğunuz ders/dersler ve kredi sınırları içinde alt yarıyılda almadığınız dersleri alıp seçerek kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Seçmeli dersten başarısız oldum. Yerine başka seçmeli ders seçebilir miyim?
Evet. Seçimlik bir dersten FF, YZ veya DZ notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçimlik dersi alabilir. (OBS’den ders seçimi yaparken almak istediğiniz seçmeli dersi seçip yerine değiştirmek istediğiniz diğer seçmeli dersin yerine alıyorum işlemini yapmanız gerekmektedir.)

Daha önce başarısız olduğum derslere devam zorunluluğum var mı?
Tekrarlanan derslerde önceki yarıyılda devam koşulu yerine getirilmişse, devam koşulu aranmaz. Bu dersler için daha önceki yarıyıllarda alınan notlar geçersizdir. Uygulamalı ya da uygulaması olan derslerin tekrarında devam durumu ilgili bölüm başkanlıklarının hazırlamış olduğu ders planlarında belirtilir.

Başarısız olduğum ders/derslerden önceki ara sınav notum geçerli olur mu?
Hayır. Bu dersler için daha önceki dönemlerde alınan notlar geçersizdir.

Öğrenci yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundadır?
Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik ders saatlerinin %30’undan, uygulama ders saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci devamsız sayılır ve o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR

İletişim

Tel:+ 90 266 612 10 00 / + 90 266 612 12 78 Faks: +90 266 612 12 15
E-posta adresi: fef@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: