Sınavlar ve Değerlendirme

1- Her ders için en az bir ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır.

2- Bir dersin yarıyıl sonu/bütünleme sınavına girebilmek için devam koşullarını yerine getirmek ve uygulamalardan başarılı olmak gerekir.

3- Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çekilmesine yardımcı olan öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Soruşturma sonucunda kopya çektiği kesinleşen öğrenciye ilgili sınavdan sıfır (0,00) notu verilir.

Mazeret Sınavı: Ara sınavlara haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılır. Belirlenen tarihte mazeret sınavlarına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz.

Bütünleme Sınavı: Bütünleme sınavına girebilmek için; öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olması ve yarıyıl sonunda FF veya YZ notuyla başarısız olması gerekir. Bütünleme sınavına girecek olan öğrencilerin sınav notları mutlak sisteme göre değerlendirilir. Bütünleme sınavına girilmesi halinde alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.

Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için, staj hariç tüm derslerden devam ve uygulama şartlarını yerine getirerek FF notu aldığı tek dersten veya tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2,00 AGNO’yu sağlayamayan öğrencilere, bu sınav sonucunda alacağı notun katkısıyla AGNO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, seçecekleri bir dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavında başarılı olmak için en az 50 (DD harf notu) almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

Yarıyıl/yıl sonu başarı notumun en az kaç olması gerekir?
YSSL değeri 50 olarak uygulanır. 100 puan üzerinden 50’nin altında not alan öğrenciler başarısız sayılır ve doğrudan FF notu verilir. Ancak bu öğrenciler bağıl değerlendirmeye dahil edilirler.

Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranları nedir?
Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı ise %60 olarak hesaplanır. 

Devamsızlıktan kaldığım dersin bütünleme sınavına girebilir miyim?
Bir dersten devamsızlıktan kalan öğrenci o dersin bütünleme sınavına giremez.

Bir dersin bağıl değerlendirilebilmesi için en az kaç öğrencinin dersi alması gerekir?
En az 11 öğrencinin dersi alması gerekmektedir. (Bkz.Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı -Yönergeler -Bağıl Değerlendirme Yönergesi)

Sınıf ortalamamız 80 ve üstü ise bağıl değerlendirme nasıl yapılır?
Sınıf ortalaması 80 ve üstü olan öğrenciler BAUN Bağıl Değerlendirme Yönergesi Tablo-1’e göre değerlendirilirler.(Bkz.Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı -Yönergeler -Bağıl Değerlendirme Yönergesi)

Not yükselmek amacıyla aldığım dersten başarısız veya düşük not aldım eski notum geçerli olur mu?
Her zaman en son alınan not geçerlidir.

Yarıyıl sonu/ Bütünleme sınavlarının mazeret sınav hakkı var mı?
Hayır. Sadece ara sınavlardan herhangi birine haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılabilir.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR

İletişim

Tel:+ 90 266 612 10 00 / + 90 266 612 12 78 Faks: +90 266 612 12 15
E-posta adresi: fef@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: