2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sonunda Azami Öğrenim Süresini (7 yıl) Dolduran Öğrencilerin Ek Sınav Hakkı ve Kayıt Silme/Ek Süre/Sınırsız Sınav Hakkı İle İlgili İlkeler

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, azami süreler kapsamında azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için ek sınav hakkı tanınmış olup, tanınan bu haktan 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler de başvurmaları halinde söz konusu maddenin aynı imkânlarından yararlanabilecektir. Son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiş olup, sınav tarihleri Fakültemizin web sayfasında daha sonra duyurulacaktır. 
Son Başvuru tarihi : 31 Ocak 2022
Başvuru şekli       : Başvurular şahsen başvuru yoluyla veya fef@balikesir.edu.tr adresine E-posta ile yapılacaktır. Ek sınav başvuru formu için tıklayınız.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sonunda Azami Öğrenim Süresini (7 yıl) Dolduran Balıkesir Üniversitesi – Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kayıt Silme/Ek Süre/Sınırsız Sınav Hakkı İle İlgili İlkeler Aşağıda verilmiştir. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sonunda Azami Öğrenim Süresini (7 yıl) Dolduran öğrencilerin işlemleri belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütülecektir.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sonu İtibariyle Kaydı Silicek Öğrenci Listesine Buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sonu İtibariyle Ek Süre veya Sınav Hakkı Verilen Öğrenci Listesine Buradan ulaşabilirsiniz.

Bu duyuru TEBLİĞ niteliğinde olup ayrıca öğrencilere yazılı tebliğ yapılmayacaktır.


Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilere ilişkin YÖK yazısına ulaşmak için tıklayınız.
Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilere ilişkin YÖK duyurusu için tıklayınız.
2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası  için tıklayınız.
BAUN Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin Azami Öğrenim Süresi ile ilgili 11. maddesi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi – Fen Edebiyat Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sonunda Azami Öğrenim Süresini (7 yıl) Dolduran Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kayıt Silme/Ek Süre/Sınırsız Sınav Hakkı İle İlgili İlkeler:

1- Kaydı silinecek olan öğrenciler:

Azami öğrenim süreleri sonunda ve yapılan ek sınavlar sonunda toplam sorumlu olduğu ders sayısı (hiç almadığı ve başarısız olunan dersler dâhil) 6 (altı) ve daha fazla olan öğrencilerin kayıtları silinme aşamasındadır. Bu durumda olan öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz ve bahar yarıyılında ders kaydı yapamaz. Ders kaydı yapan öğrencilerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı ders kayıtları silinerek iptal edilir.

Kayıtları silinme aşamasında olan öğrencilerin kayıt silme işlemleri; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, azami süreler kapsamında azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için  tanınan ve son başvuru tarihi 31.01.2022 olan ek sınavlardan sonra değerlendirilecek ve silinecektir.

2- Ek süre verilen öğrenciler:

Azami süreleri sonunda ve ek sınavlar sonunda; hiç almadığı ve başarısız olduğu toplam ders sayısını 5 (beş) derse indiren öğrencilere üç yarıyıl, ek sınav hakkını kullanmadan 5 (beş) ve daha az başarısız dersi olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Söz konusu öğrenciler verilen bu ek süre içerisinde kayıtlı oldukları program için belirlenen katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederek her dönem kayıt yenilerler, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavlarına katılırlar. Ek süre sonunda sorumlu ve başarısız olduğu ders sayısı 1 (bir)’den fazla olan öğrencilerin kayıtları silinir.

2- Tek dersi kalan öğrenciler:

Azami süreleri sonunda ve ek sınavlar sonunda; 1 (bir) dersten başarısız olan öğrencilere öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. 1 (bir) dersten sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler ve her dönem kayıt yenilerler. Bu durumdaki öğrenciler, sorumlu oldukları derslerin sınavlarına, dersin öğretim planlarında yer aldığı dönemlerdeki sınavlarına (ara, yarıyıl sonu, bütünleme) katılırlar. Derse devam ve uygulama şartlarını yerine getirerek FF notu aldığı tek dersi olan öğrenciler tek ders sınavlarına da katılabilirler. Katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler sınavlara alınmaz ve sınava girmemiş (sınırsız sınav hakkını kullanmamış) sayılırlar.

Öğrenci dersin sınavlarına katılmak ve Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca başarı şartlarını yerine getirmekle yükümlüdür.

Kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın, açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve kayıtları silinir.

3- Mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldığı hâlde mezuniyet için gerekli not ortalamasını (2.0) sağlayamayan öğrenciler:

Azami süreleri sonunda ve ek sınavlar sonunda; mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldığı hâlde mezuniyet için gerekli not ortalamasını (2.0) sağlayamayan öğrencilere not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde açılan sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Öğrenci hangi derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyılın sınav döneminden iki hafta önce Dekanlığa vermek zorundadır. Katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler sınavlara alınmaz ve sınava girmemiş (sınırsız sınav hakkını kullanmamış) sayılırlar.

Öğrenci dersin sınavlarına katılmak ve Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca başarı şartlarını yerine getirmekle yükümlüdür.

Ancak bu öğrenciler sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın, açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve kayıtları silinir.

4- Azami öğrenim süreleri sonunda tüm derslerden başarılı olan ve zorunlu stajını yapmayan öğrenciler:

Azami öğrenim süreleri sonunda tüm derslerden başarılı olan ve zorunlu stajını yapmayan öğrenciler azami öğretim süresinin bitimini takip eden ilk yarıyıl sonuna kadar stajını tamamlamak zorundadır. Stajlarını başarı ile tamamlayanlar mezuniyet hakkı elde eder. Staj yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Azami öğrenim süreleri sonunda staj dışındaki başarısız dersleri için ek süre hakkını kullanan öğrenci bu süre sonunda zorunlu stajını tamamlamalıdır. Ek süreler sonunda staj için ilave bir süre verilmez. Bu süreler sonunda stajlarını başarı ile tamamlayanlar mezuniyet hakkı elde eder. Staj yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Adres

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR

İletişim

Tel:+ 90 266 612 10 00 / + 90 266 612 12 78 Faks: +90 266 612 12 15
E-posta adresi: fef@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: