Tarihçe

 Fakülte Tarihçesi ve Profili

3837 sayılı Kanunla kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi' nde eğitim-öğretime 1993 yılında; Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile başlanmıştır. 2000 yılında da Tarih ve Coğrafya bölümleri eğitim-öğretime açılmıştır. 2006-2007 Eğitim Öğretim yılında Sosyoloji Bölümü, 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,  2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Psikoloji Bölümü eğitim öğretime başlamıştır. 

Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya ve Tarih Bölümlerinde İkinci Öğretim programı da bulunmaktadır.

Fakültede dört yıllık lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Lisans öğrenimini tamamlayan öğrenciler kendi alanlarıyla ilgili değişik işlerde istihdam edilebildikleri gibi tezsiz yüksek lisans veya pedagoji formasyonu eğitimi alarak "alan öğretmeni" olabilme imkanına da sahip olmaktadırlar. 

Fakülte programları temel bilimler alanında bilim adamı yetiştirmek üzere hazırlanmıştır. 

İletişim
© 2020 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu