Vizyon-Misyon

VİZYON

Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu ile hızlı ve etkili çözümler üreterek, etkin bir idari yapı ile ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olmaktır.

 MİSYON

Sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde kullanarak, birimler arası işbirliğini sağlamak, toplam kalite yönetim sistemlerinde tanımlanan basamakları sürekli uygulayarak, örnek bir işlev ortaya koymak, dinamik, sağlam bir kurum kültürü oluşturmaktır.