Hakkımızda

Heykel Bölümü; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararıyla açılmış olup, henüz öğrenci alımı gerçekleşmemiştir. Heykel Bölümü, öğrencilerin yaratıcılık ve yorum yeteneklerini geliştirecek temel teknik bilgilerin aktarımını sağlayarak teorik araştırmalar ve pratik uygulamalarla, heykel sanatında güncel ve geçmiş kültürel birikimin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Öğrencinin tasarımını malzemeye aktarırken özgün bir dile kavuşmasını, söylemek istediklerini sanatının diliyle anlatabilmesini amaçlayan Heykel bölümü, Heykel sanatında kullanılan geleneksel malzeme ve yöntemlerin yanında; geleneksel ve çağdaş malzemelerin dışında fotoğraf, video, bilgisayar, performans, enstalasyon ve ses unsurunu da kapsayarak teknolojinin sunduğu yenilikler ve güncel yaklaşımları da tecrübe etme olanağı sunmaktadır. Heykel bölümü lisans programını bitiren mezunlar, profesyonel bir heykeltıraş olarak sanat üretimini sürdürebilirler ve edindiği donanımı özel olarak ilgilendiği bir alanla harmanlayarak takı tasarımı, sahne ve dekor tasarımı gibi çeşitli alanlarda da çalışma olanaklarına sahiptirler. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar, üniversitelerde açılan uygun programlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilirler. Çağdaş sanata paralel bir anlayışla, bireyin yaratıcı potansiyelini kendi farklılığı ekseninde ortaya çıkarmaya odaklanan, bu doğrultuda sanatın doğasını, sanatsal kültürü, görsel düşünceyi ve bunların kavranmasını, özgürce yorumlanmasını gerekli kılacak eğitim ile teknik ve teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurarak yapılanan ve güncellenen Heykel Bölümü, kendi alanında çağdaş ve yetkin bir program sunarak, alanında gerekli ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte bilgi ve beceriye sahip, mesleğin etik ilkelerine bağlı, liderlik özelliklerini kullanabilen, araştırıcı, sorgulayan, kendisini sürekli olarak geliştiren nitelikte ülkemizin ihtiyaç duyduğu sanatçı ve uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Adres
İletişim


Bizi Takip Edin: