Hizmet Standartları

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

 

1

 

 

Davaların Açılması, Takibi ve Neticelendirilmesi

 

Dava ile ilgili, iddia ve savunmaları kanıtlayacak her türlü bilgi ve belgeler

 

İşlemin yapılma süresi işin niteliğine göre 15-30 gündür. Ancak niteliği gereği sonuçlanma süresi belirli değildir.

 

 

2

 

 

İcra Takibi Yapılması, Takip Edilmesi ve Neticelendirilmesi.

 

İcra takibi ile ilgili ve takibe ya da itiraza dayanak olacak her türlü bilgi ve belgeler

 

İşlemin yapılma süresi 7 gündür. Ancak niteliği gereği sonuçlanma süresi belirli değildir.

 

3

 

 

Tebligatlar  (İhtarnameler)

Hukuki işleme dayanak olacak her türlü bilgi ve belgeler istenerek, bunlardan lüzumlu görülenler tebligata eklenir.

 

Tebligata dayanak olacak bilgi ve belgelerin edinilmesinden itibaren 5 gün

 

4

 

 

Hukuki ve İstişari Görüşler

 

Hukuki ihtilafı ortaya koyan her türlü belge

 

7 gün

 

5

 

 

Ödeme Emirleri

 

Ödemeyi gerektiren her türlü belge

 

7 gün

 

6

 

 

Personelin görevlendirme işleri

 

Yok

 

1 gün

 

7

 

 

Yıllık Faaliyet Raporları

 

Yok

 

1 ay

 

8

 

İnceleme, disiplin ve ceza işleri

 

İnceleme ile soruşturmaya esas ve her türlü bilgi ve belge ile inceleme ve soruşturma dosyası

 

1 ay

 

9

 

Bilgi Edinme Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması

 

İlgili her türlü bilgi ve belge

 

15 iş günü

 

 

Başvuru esnasında eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

 

 

İlk müracaat yeri

: Hukuk Müşavirliği

İsim

: Av.Aydın ERDAL

Unvan

: Hukuk Müşaviri 

Tel

: 0 266 6121400 Dahili ( 1561 )

Faks

: 0 266 6121431

E-posta

: aydinerdal@balikesir.edu.tr

 

 

İkinci müracaat yeri

: Genel Sekreterlik

İsim

: Dr. Öğr.Üyesi Hakan ÖNAL

Unvan

: Genel Sekreter V.

Adres

: BAUN REKTÖRLÜĞÜ

Tel

: 0 266 6121416

Faks

: 0 266 6121417

İletişim
© 2020 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu