Süreçler & İş Akış Şemaları

İç Denetim Birimi İş Akış Süreci

İletişim
© 2020 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu