Tarihçe

İnşaat mühendisliği insanoğlunun ihtiyaçları ile doğmuş temel mühendislik dallarından birisidir. Günümüzde inşaat mühendisliğinin çok çeşitli ve geniş ilgi alanları vardır ve diğer mühendislik dalları ile kuvvetli bağlara sahiptir. Aynı zamanda yeni teknolojilerin üretilmesinde de aktif bir rol oynamaktadır. İnşaat mühendisliği temel olarak her türlü yapı, yol, köprü, çeşitli çevre sistemleri, sulama, kanalizasyon, su temini ve iyileştirilmesi gibi faaliyetlerle uğraşır. İnşaat mühendisinin rolü bu faaliyetlerin inşasının planlanması, tasarımı ve yönetimidir.

Balıkesir Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 1976 yılında Balıkesir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi bünyesinde kurulmuştur. 1982-1983 ders yılında Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Balıkesir Mühendislik Fakültesi adı altında Uludağ Üniversitesine bağlanmıştır. İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1992 yılında Balıkesir’de, Balıkesir Üniversitesinin kurulmasıyla faaliyetlerini Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi çatısı altında sürdürmeye başlamış ve Mühendislik Fakültesi çatısı altında eğitime devam etmektedir. Öğretimde, kalite ve dinamizmi kendisine ilke edinmiş olan bölümümüz, oldukça ciddi ve güncel bir eğitim vermektedir. Bölümde 1 Prof.Dr, 2 Doç. Dr.,14 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere toplam 17 öğretim üyesi ve 6 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 23 öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümümüzde Yapı, Mekanik, Geoteknik, Ulaştırma ve Hidrolik olarak 5 Anabilim Dalı bulunmaktadır. Seçkin ve deneyimli öğretim kadrosu, çeşitli mesleki ve bilgisayar laboratuvarları ve profesyonel kuruluşlar ve meslek odaları ile olan sağlıklı ilişkileri, öğrencilerin modern inşaat mühendisliği mesleğine girmek ve ilerlemek için gerekli bilgi ve beceri ile donatılmasını sağlamaktadır. Bölüm gerek lisans ve gerekse lisansüstü seviyede çağdaş mesleki eğitim sunmayı, teorik ve pratik araştırma projeleri yürütmeyi amaç edinmiştir. Bölüm bünyesinde "Zemin Mekaniği", " Yapı ve Yapı Malzemesi ", "Hidrolik" ve "Ulaştırma" Laboratuvarları olmak üzere 4 adet laboratuvar bulunmaktadır.

Öğrenciler, İnşaat Mühendisi ünvanını alabilmeleri için gerekli olan en az 240 kredilik dersleri başarı ile tamamlamak ve 30 gün büro ve 30 gün şantiye olmak üzere toplam 60 günlük stajlarını yapmış olmak zorundadırlar. Bölüm mezunları, öğrenimleri süresince edindikleri bilgilerle, çeşitli müteahhitlik, müşavirlik ve endüstri firmaları ile kamu kuruluşlarında, mühendislik hesapları, tasarım ve yöneticilik alanlarında, üst kademelerde başarıyla çalışmaktadırlar.

Adres

Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Çağış Kampüsü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi 10600 Balıkesir / TÜRKİYE

İletişim

+90 266 612 11 94
insmuhbs@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: