Eğitim ve Araştırma Politikaları

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Eğitim ve Araştırma Politikaları

Üniversitemizin misyon ve vizyon ve temel değerlerine bağlı kalmak kaydıyla

  • Eğitim öğretim müfredatını çağın gerekleri ve evrensel bilim anlayışına uygun olarak güncellemek,
  • Bilimsel bütün faaliyetlere katkı sağlamak,
  • Bilimsel yayın çalışmalarını teşvik etmek,
  • Araştırmacı ve sorun çözme kabiliyetine sahip, insan haklarına saygılı, çevreye duyarlı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmek,
  • Bilimsel etkinliklere katkı sağlayacak mevcut teknolojik altyapımızı modernize etmek.

Balıkesir Üniversitesi’nin Eğitim ve Araştırma Politikalarını oluşturmaktadır.

 

İletişim
Sosyal Medya
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu