İnsan Kaynakları Politikaları

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

İnsan Kaynakları Politikaları

Üniversitemizin misyon ve vizyon ve temel değerlerine bağlı kalmak kaydıyla

  • Akademik ve idari personelin üniversite vizyonuna uygun bir motivasyon politikası ile faaliyet göstermesini sağlamak, böylece kurumsal aidiyet algılamasını yaygınlaştırmak,
  • Çalışma ortamlarını günümüz standartlarına paralel bir çizgiye çekmek; hizmet verilen bütün üniversite birimlerinde hizmet kalitesini arttırıcı kısa-uzun vadeli hedef sistemleri geliştirmek,
  • İstihdam edilen yeni personelin iş kabiliyetleri açısından etüdünün yapılarak doğru birimlere kanalize olmasını sağlayıp verimliliği arttırmak,
  • Personele özgü hizmet içi eğitim programları ile üniversite çalışanlarının bilgi seviyelerinin gelişmesine katkı sağlamak,

Balıkesir Üniversitesi’nin İnsan Kaynakları Politikalarını oluşturmaktadır.

 

İletişim
Sosyal Medya
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu