Kalite Komisyonu

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

KALİTE KOMİSYON ÜYELERİ

 
Prof. Dr. İlter KUŞ Başkan / Rektör
Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN Üye / Rektör Yardımcısı 
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖNAL Üye / Genel Sekreter
Prof. Dr. Musa KARAMAN Kalite Koordinatörü
Prof. Dr. Ziya İLHAN Üye (Veterinerlik Fakültesi)
Prof. Dr. Feray KÖÇKAR Üye (Bilim ve Tek. Uyg. ve Araş. Mer.)
Prof. Dr. Erdoğan TEZCİ Üye (Necati Bey Eğt. Fakültesi)
Prof. Dr. Ahmet KÖROĞLU Üye (Turizm Fakültesi)
Doç. Dr. Gülşen AYDIN KESKİN Üye (Mühendislik Fakültesi)
Doç. Dr. Nuray GEDİK Üye (Fen Bilimleri Enstitüsü)
Doç. Dr. Selvihan KILIÇ ATEŞ Üye(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Doç. Dr. Aylin ER Üye(Fen Edebiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Ersoy BAYDAR Üye (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
Doç. Dr. Oğuzhan KORKUT Üye (Tıp Fakültesi.)
Doç. Dr. Celalettin Çevik Üye (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Serkan PALABIYIK Üye(Mimarlık Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Fatma TURGAY Üye (İlahiyat Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi İ. Murat BİCİL Üye(İktisat ve İdari Bilimler Fak.)
Öğr. Gör. Dr. Okan KOÇ Üye (Rektörlük)
Öğr. Gör. Burcu AYDEMİR Üye(Teknokent)
Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül TOLUN Üye (Balıkesir MYO)
Recep Ceylangöz Üye (Strateji Geliştirme Daire Başkanı)
Burcu Donç Öğrenci Üye
 

İletişim
© 2020 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu