FEDEK

FEDEK

Bölüm Başkanından

FEDEK Akreditiasyon Belgesi

Komisyonlar

Laboratuvarlar

Program Öğretim Amaçları

Program Çıktıları
FEDEK Akreditasyon Çalışmaları

Fen, Edebiyat, Fen - Edebiyat, Dil Ve Tarih - Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) Ana Sayfası

FEDEK Program Komisyonu

FEDEK Bilgi Paketi

Anketler


 

Yeni Öğrenci Anketi

 

Yeni Öğrenci Anketi Sonuçları

 

Öğrenci Memnuniyeti Anketi

 

Öğrenci Memnuniyeti Anketi Sonuçları

 

Öğretim Amaçlarına Ulaşma Anketi

 

Öğretim Amaçlarına Ulaşma Anketi Sonuçları

 

Program Çıktılarına Ulaşma Anketi

 

Program Çıktılarına Ulaşma Anketi Sonuçları

 

Öğretim Amaçlarına Anketi

 

Öğretim Amaçlarına Anketi Sonuçları

 

Dış Paydaş (İşveren Memnuniyet) Anketi

 

Dış Paydaş (İşveren Memnuniyet) Anketi Sonuçları


 

Bölüm Başkanından


1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlayan bölümümüz, 2000-2001 yılından itibaren 2. Öğretim programına öğrenci almış ve 1997 yılından günümüze kadar yüzlerce mezun vermiştir. Bu yıl itibariyle eğitim öğretim sürecinde çeyrek asırlık bir geçmişe sahiptir. Mezunlarımız gerek devlet kurumlarında, gerek iş dünyasında ve gerekse akademik ortamda başarılarıyla bizleri gururlandırmaktadırlar.

Bölümümüzde genç, dinamik, deneyimli, donanımlı ve yeterli sayıda (şu an için 25) öğretim üyesi kadrosu, modern öğrenci (3 adet) ve araştırma laboratuarları (35 adet), sürekli iyileştirilen ve güncellenen ders planlarıyla nitelikli kimyagerler yetiştirilmektedir. Özellikle son yıllarda bölümümüze ideal sayıda öğrenci kontenjanı (20 kişi) verilmesiyle birlikte bölümümüzde her sınıf için öğrenci başına birden fazla öğretim üyesi düşmektedir. Bu oran tüm sınıflar dikkate alınarak hesaplandığında 3.2 öğrenciye 1 öğretim üyesinin düşeceği görülmektedir. Bu durum öğrencileriyle birebir ilgilenebilme, onları sürekli izleyebilme, danışman-öğrenci toplantılarıyla daha iyiyi arayabilme olanağı ve ortamı sağlamaktadır.

Bölümümüz sürekli iyileştirmeyi temel alan yönetim anlayışını benimsemiş kadrosuyla ülkemizin en iyi kimyagerlerini yetiştirme vizyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir.

KomisyonlarKomisyonlar
 


Öğretim Elemanları
 

Bölüm Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Taner TANRISEVER

Prof. Dr. Oktay Arslan

Prof. Dr. Hilmi Namlı

Prof.Dr. Figen Kurtuluş

Prof.Dr. Mehmet Doğan

 

Mevlana, Farabi ve Erasmus Komisyonu

Prof. Dr. Ümit Çakır (Mevlana Koordinatörü)

Doç.Dr. Baki Çiçek (Farabi Koordinatörü)

Doç.Dr. Semra Işık (Erasmus Koordinatörü)

 

Staj Komisyonu

Doç.Dr. Nahit Gencer

Doç.Dr. Seda Beyaz

Dr.Öğr.Üy. Berna Bülbül

 

ÇAP Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet Doğan

Doç.Dr. Yasemin Turhan

Doç.Dr. Funda Yükrük

 

Yatay- Dikey Geçiş/ Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Doç.Dr. Funda Yükrük

Doç.Dr. Pınar Turan Beyli

 

Not Kontrol ve Mezuniyet Komisyonu

Prof. Dr. Taner Tanrısever

Prof. Dr. Nuri Nakiboğlu

Doç.Dr. Çiğdem Hopa

Doç.Dr. Seda Beyaz

 

FEDEK Komisyonu

Prof.Dr. Figen Kurtuluş

Doç.Dr. Onur Turhan

Doç.Dr. Nahit Gencer

Doç.Dr. Cennet Karadaş

Doç.Dr. Semra Işık

Doç.Dr.Çiğdem Hopa

Doç.Dr.Pınar Turan Beyli

Dr.Öğr.Üy. Arzu Gümüş

 

Burs Komisyonu

Doç.Dr. Yasemin Turan

Doç.Dr. Çiğdem Hopa

Dr.Öğr.Üy. Berna Bülbül

 

Bilişim Sistemleri ve Web Sayfası Komisyonu

Prof.Dr. Taner Tanrısever

Doç.Dr. Seda Beyaz

Doç.Dr. Sema Bağdat

 

Bölüm Faaliyetleri, Toplantılar ve Sosyal Etkinlik Komisyonu

Doç.Dr. Yasemin Turhan

Dr.Öğr.Üy. Berna Bülbül

 

Ders ve Sınav Programları Komisyonu

Prof.Dr. Figen Kurtuluş

Doç.Dr. Onur Turhan

Doç.Dr. Pınar Turan

 

Bilimsel Hazırlık Komisyonu

 

Doç.Dr. Onur Turhan

Doç.Dr. Çiğdem Hopa

Doç.Dr. Semra Işık

 

İnovasyon ve Sürekli İyileştirme Komisyonu

Prof. Dr. Derya Kara

Prof.Dr. Akın Azizoğlu

Doç.Dr. Nahit Gencer

 

Bologna Komisyonu

Doç.Dr. Cennet Karadaş

Doç.Dr. Semra Işık

Doç.Dr. Pınar Turan

 

Servis Dersleri Komisyonu

Servis dersleri veren öğretim üyeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Laboratuvarlar


Kimya Bölümü'nde, 4 adet Öğrenci Laboratuvarı ve 19 tanesi Öğretim Üyelerine ait olmak üzere, 6 tanesi bölüm içi ve de bölüm dışı analizlerin ilgili uzmanlar kontrolünde yapılmasında kullanılan 25 adet Araştırma Laboratuvarı bulunmaktadır. Öğrenci Laboratuvarları'nın ve Öğretim Üyesi Araştırma Laboratuvarları`nın işleyişine ait genel bilgiler şöyledir:

Analitik Kimya Laboratuvarı

Maddelerin kimyasal bileşimlerini ve bileşenlerin miktarlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen Analitik Kimya Laboratuvarı dersinde, çeşitli kuramsal bilgilerin laboratuvar uygulamalarının yapılması, analiz verilerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla katyon-anyon analizleri, gravimetrik ve volumetrik tayinler yapılmaktadır.

Anorganik Kimya Laboratuvarı

Maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleriyle tanınması, çeşitli bileşiklerin sentezi saflaştırılması ve karakterize edilmesi ile ilgili teknikleri içeren uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Biyokimya Laboratuvarı

Canlı yapısında yer alan kimyasal maddelerin ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçlerin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen Biyokimya Laboratuvarı dersinde, hücrenin temel bileşenleri olan protein, karbonhidrat, lipit gibi organik bileşiklerin ve yaşamsal önem taşıyan kimyasal tepkimelerde en büyük rolü oynayan nükleik asitlerin, vitaminlerin ve hormonların yapısal ve nicel çözümlemesi yapılmaktadır.

Enstrümantal Analiz Laboratuvarı

Bir örnekteki herhangi bir bileşenin cinsi veya derişimiyle orantılı sinyal üreten cihazların kullanıldığı Enstrümantal Analiz Laboratuvarı dersinde, spektroskopik, elektrokimyasal, termal ve kromatografik analizleri içeren deneyler yapılmaktadır.

Fizikokimya Laboratuvarı

Organik ya da inorganik maddeleri içeren yalın ya da karışım halindeki kimyasal sistemlerin özelliklerinin ve davranışlarının incelendiği Fizikokimya Laboratuvarı dersinde fiziksel teoriler, teknikler ve matematiksel bağıntılar kullanılarak maddelerin ölçülebilen birçok özelliği ile ilgili deneyler yapılmaktadır.

Organik Kimya Laboratuvarı

Karbon temelli bileşiklerin yapılarının, özelliklerinin ve tepkimelerinin incelendiği Organik Kimya Laboratuvarı dersinde, saflaştırma yöntemlerini de içeren organik sentezler yapılmaktadır.

Öğretim Üyesi Araştırma Laboratuvarları

Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Enstrümantal Analiz, Fizikokimya ve Organik Kimya temelli çalışmaların yürütüldüğü Araştırma Laboratuvarları`nda, özgün ve bilimsel nitelik taşıyan birçok çalışma yürütülmekte ve söz konusu faaliyetlerle ülke ve dünya çapında yüksek bir bilimsel seviyeye ulaşılmaya çalışılmaktadır.

Yukarıda bahsedilen Öğrenci Laboratuvarları`nda bulunan demirbaşlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Veritabanından Çekiliyor

 

Kimya Araştırma Laboratuvar Fotoğrafları

 


 

Program Öğretim Amaçları


Kimya bölümünün öğretim amaçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

 

 

ÖA1

 

Kimya alanındaki temel bilgileri gerçek yaşamda kullanabilmek

ÖA2

 

Amacına uygun kimyasal deneyleri tasarlayabilmek, yapabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek

ÖA3

 

Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak

ÖA4

 

Toplumun kimya alanındaki ihtiyaç ve problemlerini belirleyip analiz edebilmek

ÖA5

 

Toplumun kimya alanındaki ihtiyaç ve problemlerine çözümler üretebilmek

ÖA6

 

Kazandığı bilgi ve deneyimleri paylaşabilmek

ÖA7

 

Alanın gerektirdiği düzeyde temel bilgisayar ve bilgi teknolojilerini kullanabilmek

ÖA8

 

Bilimsel literatürü etkin şekilde kullanabilmek

ÖA9

 

Kimya alanında üretim yapabilen kuruluşlarda görev alabilecek donanıma sahip olmak

ÖA10

 

Teorik ve uygulamalı olarak kazandığı bilgi birikimini ve deneyimini, ulusal düzeyde çalışmalar yapmak için etkin bir şekilde kullanabilmek

ÖA11

 

Bilimsel etik değerlere sahip olmak

ÖA12

 

Lisansüstü programlara erişebilmeyi sağlayacak bilgi ve yeterliliğe ulaşmış olmak


 

Program Çıktıları


Kimya bölümünün program çıktıları aşağıda verilmiştir.

PÇ1

 

Temel kimya branşlarını (Organik, anorganik, analitik, fizikokimya ve biyokimya) kavrama ve bu bilgiyi kimya problemlerine uygulayabilme

PÇ2

 

Kimya deneylerinin amacını anlayabilme, yürütebilme, kaydedebilme, deney sonuçlarını yorumlayarak bunlardan makul sonuçlara ulaşabilme

PÇ3

 

Kimya alanındaki bir konuyu araştırmak ya da kimyasal bir araştırmayı yürütmek için bilimsel literatürü etkili bir şekilde kullanabilme becerisi

PÇ4

 

Belli bir kimyasal probleme çözümler tasarlama veya hipotezleri test etmek için deneyler tasarlama yoluyla laboratuarda bağımsız çalışma yeteneğine sahip olma

PÇ5

 

Bilimsel fikirlerini ve deneysel sonuçlarını ifade edebilmek için sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirebilme

PÇ6

 

Bir kimya laboratuvarında etkin ve güvenli bir şekilde çalışabilme ve temel laboratuvar cihazlarını kullanabilme

PÇ7

 

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve bilişim teknolojisi araçlarını ve tekniklerini seçebilme ve kullanabilme yeteneğine sahip olma

PÇ8

 

Alanındaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki İngilizce bilgisine sahip olma

PÇ9

 

Kimyanın günlük yaşamdaki uygulamalarını ve diğer disiplinlerle arasındaki ilişkileri kavrama yeteneğine sahip olma

PÇ10

 

Mesleği ile ilgili olarak eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerini geliştirmenin önemini kavrama

PÇ11

 

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrama ve kendilerini sürekli olarak geliştirebilme

PÇ12

 

Profesyonel ve etik sorumluluklarının bilincinde olma

 

 

Adres

Fen-Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi 10145 Balikesir

İletişim

+ 90 266 612 10 00
kimya@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: