E-mail Adresleri

Termodinamik ABD Öğretim Elemanları

Doç.Dr. Nadir İLTEN (nilten@balikesir.edu.tr)
Doç.Dr. Enver YALÇIN (Anabilim Dalı Başkanı) (eyalcin@balikesir.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Semin KAYA (Bölüm Başkan Yardımcısı) (skaya@balikesir.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Okan KON (okan@balikesir.edu.tr)
Arş.Gör. Dr. İsmail CANER (ismail@balikesir.edu.tr)

Konstrüksiyon Ve İmalat ABD Öğretim Elemanları

Prof. Dr. İrfan AY (ay@balikesir.edu.tr)
Prof. Dr. Ali ORAL (a.oral@balikesir.edu.tr)
Prof. Dr. Sare ÇELİK (Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı) (scelik@balikesir.edu.tr)
Prof. Dr. Hakan ÇETİNEL (hcetinel@balikesir.edu.tr)
Doç.Dr. Ergun ATEŞ (e.ates@balikesir.edu.tr)
Doç.Dr. Gülcan TOKTAŞ (gzeytin@balikesir.edu.tr)
Doç.Dr. Yılmaz GÜR (ygur@balikesir.edu.tr)
Doç.Dr. Alaaddin TOKTAŞ (Bölüm Başkan Yardımcısı) (atoktas@balikesir.edu.tr)
Arş.Gör. Dr. T.Kerem DEMİRCİOĞLU (tkerem@balikesir.edu.tr)
Arş.Gör. Dr. Fatih BALIKOĞLU (fatih@baliklesir.edu.tr)
Arş.Gör. Türker TÜRKOĞLU  (turker.turkoglu@baliklesir.edu.tr)

Mekanik ABD Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Akın ATAŞ (Anabilim Dalı Başkanı) (a.atas@balikesir.edu.tr)
Arş.Gör. Yunus Emre NEHRİ (yunusnehri@balikesir.edu.tr)

Enerji ABD Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen YAMAN (Anabilim Dalı Başkanı) (gyaman@balikesir.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul AKYOL (akyol@balikesir.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Veli Gökhan DEMİR (veligokhandemir@balikesir.edu.tr)
Arş.Gör. Onur YAŞAR (onur.yasar@balikesir.edu.tr)

Makine Teorisi Ve Dinamiği ABD Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Hüray CAN (Anabilim Dalı Başkanı) (hcan@balikesir.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi İlker EREN (ieren@balikesir.edu.tr)

İletişim
Sosyal Medya
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu