Anabilim Dalları

Termodinamik ABD Öğretim Elemanları

Doç.Dr. Nadir İLTEN
Doç.Dr. Enver YALÇIN (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Semin KAYA (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Okan KON
Arş.Gör. Dr. İsmail CANER

Konstrüksiyon Ve İmalat ABD Öğretim Elemanları

Prof. Dr. İrfan AY
Prof. Dr. Ali ORAL 
Prof. Dr. Sare ÇELİK (Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Ergun ATEŞ
Doç.Dr. Gülcan TOKTAŞ
Doç.Dr. Yılmaz GÜR
Doç.Dr. Alaaddin TOKTAŞ (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Ziya AKSOY
Arş.Gör. Dr. T.Kerem DEMİRCİOĞLU
Arş.Gör. Dr. Fatih BALIKOĞLU
Arş.Gör. Türker TÜRKOĞLU

Mekanik ABD Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Akın ATAŞ (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş.Gör. Yunus Emre NEHRİ

Enerji ABD Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen YAMAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul AKYOL
Dr. Öğr. Üyesi Veli Gökhan DEMİR
Arş.Gör. Onur YAŞAR

Makine Teorisi Ve Dinamiği ABD Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Hüray CAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi İlker EREN

İletişim
© 2020 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu