Genel Bilgiler

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü'nde, 5 Anabilim Dalı lisans eğitiminde faaliyet göstermektedir. Bunlar; Biyoloji Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi ve Matematik Eğitimi Anabilim Dalı'dır. Matematik Eğitimi Anabilim Dalı'nda, Matematik Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programları bulunmaktadır.

Bölümün I. Öğretim programına öğrenci alınmaktadır.

 

Bölümün Matematik, Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve Biyoloji Eğitimi'nde lisansüstü olarak Yüksek Lisans ve Doktora programları; İlköğretim Matematik Eğitimi'nde ise Yüksek Lisans programı mevcuttur.

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölümünde lisans ve lisansüstü derecelerinde eğitim verilmektedir. Lisans programının amacı; ortaokul ve liselerde görev alacak matematik, fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi öğretmen adaylarına temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi alanlarında adaylar, kazandıkları teorik bilgileri geliştirebilmek için ilgili laboratuvarlardan yararlanabilirler. Bölümün öncelikli hedefi: öğrencilere yol gösterecek öğretmen adaylarına, güncel bilgileri vermek ve mesleki becerileri kazandırmaktır.

ÖZÜLKÜ : Balıkesir Üniversitesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünde okumanın ve çalışmanın ayrıcalık olduğu; ulusal ve uluslar arası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan, benzerleri içinde ön sıralarda tercih edilen, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir bölüm olmaktır.

ÖZGÖREV : Alanında iyi yetişmiş, bilgiye ulaşma yollarını bilen, çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yöntemlerini ve teknolojilerini kullanabilen, açık fikirli, özgür düşünebilen, yaratıcı, milli, insani ve kültürel değerlerimizi benimsemiş; Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, evrensel kültürel değerlere de saygılı, nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.

ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI : 8 Profesör, 11 Doçent, 12 Yardımcı Doçent, 4 Araştırma Görevlisi Doktor, 8 Araştırma Görevlisi

Adres

İletişim


Bizi Takip Edin: