Dekanın Mesajı

Tasarım problematiği, çağımızda tüm disiplinler için önem arz etmektedir. Bu nedenle mimarlık ve tasarım eğitimi çağdaş ve akılcı bir yaklaşımı gerektirmektedir. Bu veriler ışığında eğitim programını sürekli geliştiren Mimarlık Fakültemizde, düşünen, sorgulayan, deneyimleyen, bilgiye ulaşabilen, teknolojiyi yakından izleyebilen, global dünya etkileşimi içinde yerel dünyanın farkındalığına sahip mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

 

Fakültemizde Mimarlık lisans programı bulunmaktadır ve Türkçe eğitim vermektedir. Lisansüstü seviyesinde ise mimarlık anabilim dalına bağlı bir yüksek lisans programıyla eğitim ve araştırma olanakları sunulmaktadır. Sürdürdüğü değişim programlarıyla ulusal ve uluslararası ölçekte iletişimi güçlü olan fakültemiz gelişmekte olan bir kurumdur.

 

Çağdaş ders programı, ulusal ve uluslararası deneyime sahip akademisyenlerden oluşan kadromuz ile,  mimar olmak isteyen gençleri Balıkesir Üniversiteli olmaya davet ediyoruz.

 

Mimarlık Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Türkan GÖKSAL ÖZBALTA