Süreçler- İş Akış Şemaları

01 Dr. Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatma İş Akışı

02 Öğrenci Belgesi - Transkript Talepleri İş Akışı

03 Kayıt Sildirme (Kendi isteği ile) İş Akışı

04 Akademik İzin / Kayıt Dondurma İş Akışı

05 Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akışı

06 Öğrenci Burs İşlemleri İş Akışı

07 Öğrenci Yemek Bursu İşlemleri İş Akışı

08 Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi İş Akışı

09 Ders Planlarının Hazırlanması İş Akışı

10 Ders Programları ve Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akışı

11 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Akışı

12 Kurumlar Arası Yatay Geçiş İş Akışı

13 Mazeret Sınavı İş Akışı

14 Mezuniyet İş Akışı

15 Sınav Notuna İtiraz İş Akışı

16 Yüksek Onur ve Onur Belgelerinin Verilmesi İş Akışı

17 Yatay Geçiş Kontenjanlarının Belirlenmesi İş Akışı

18 Yeni Bölüm Açılması İş Akışı

19 Yurt Dışı (Yabancı Uyruklu) Öğrenci Kaydı İş Akışı

20 Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akışı

21 Ek Ders Ödemeleri İş Akışı

22 Sınav Ücreti Ödemeleri İş Akışı

23 Geçici Görev Yolluğu Ödemeleri İş Akışı

24 Sürekli Görev Yolluğu Ödemeleri İş Akışı

25 Jüri Ücret Ödemeleri İş Akışı

26 Yaz Stajı Başvurusu İş Akışı

27 Telefon Kullanım Ücreti Ödeme İş Akışı

28 Yıllık İzin İşlemleri (Yurt İçi) İş Akışı

29 Yıllık İzin İşlemleri (Yurt Dışı) İş Akışı

30 2547 Sayılı Kanunun 31. Maddesi Kapsamında Görevlendirme İş Akışı

31 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi Kapsamında Görevlendirme İş Akışı

32 2547 Sayılı Kanunun 38. Maddesi Kapsamında Görevlendirme İş Akışı

33 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Kapsamında Görevlendirme (Görevlendirme 15 günden fazla ise) İş Akışı

34 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Kapsamında Görevlendirme (Görevlendirme 15 günden az ise) İş Akışı

35 2547 Sayılı Kanunun 40/A Maddesi Kapsamında Görevlendirme İş Akışı

36 2547 Sayılı Kanunun 40/B Maddesi Kapsamında Görevlendirme  İş Akışı

37 2547 Sayılı Kanunun 40/C Maddesi Kapsamında Görevlendirme  İş Akışı

38 2547 Sayılı Kanunun 40/D Maddesi Kapsamında Görevlendirme  İş Akışı

39 Dr. Öğretim Üyesi Açıktan Atama İş Akışı

40 Araştırma Görevlisi Açıktan Atama İş Akışı

41 Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi Yeniden Atama İş Akışı

42 Akademik Personel İntibak İşlemleri İş Akışı

43 İdari Personel Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akışı

44 Emeklilik İşlemleri İş Akışı

45 Mal Bildirimi İş Akışı

46 Kurul Toplantıları İş Akışı

47 Protokol Tören İş Akışı

48 Bilişim Hizmetleri İş Akışı

49 Gelen Evrakların Kayıt İşlemleri İş Akışı

50 Normal Posta Gönderimi İş Akışı

51 Kargo Gönderimi İş Akışı

52 İadeli Taahhütlü Posta Gönderimi İş Akışı

53 Doğrudan Temin İle Satınalma İş Akışı

54 Satın Alınan Mal ve Malzemelerin Giriş-Çıkış İşlemleri İş Akışı

55 Hurdaya Ayırma İşlemleri İş Akışı

56 Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri İş Akışı

57 Devir Yoluyla Malzeme Giriş İşlemleri  İş Akışı

Adres

Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çağış Kampüsü Balıkesir

İletişim

0266-6121239 (Santral) / 0266-6121239(özel kalem)
mim_akademik@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: