Staj Evrakları

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İSTEĞE BAĞLI STAJ UYGULAMASI

Fakültemizde “Zorunlu Staj” dışında yapılan tüm stajlar “İSTEĞE BAĞLI STAJ” olarak adlandırılmaktadır.

İsteğe bağlı stajı Fakültemizin aşağıdaki koşulları sağlayan NORMAL ÖĞRETİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM öğrencileri yapabilir. (Tercihen 3. Sınıf ve 4. Sınıf Öğrencileri)

STAJ SÜRESİ

12 Ekim 2020 – 27 Ocak 2021 (Güz Dönemi)

STAJ GÜNLERİ 

NORMAL ÖĞRETİM: Ders Programına göre derslerinin olmadığı günler. (DERSLERE DEVAM MECBURİDİR ve DİĞER ÖĞRETİMDEN DERS ALINMAZ)

 

İKİNCİ ÖĞRETİM: Normal öğretimden aldığı ders yoksa gün kısıtı olmadığından haftanın herhangi bir/birkaç günü.

STAJ EVRAKI

Mühendislik Fakültesi web sayfasındaki “ÖĞRENCİ” sekmesinde  “Staj Evrakları” menüsünde yer alan “EK-3 İsteğe Bağlı Staj Kabul Formu”

İlgili link : http://www.balikesir.edu.tr/site/icerik/muhendislik-fakultesi-1122

STAJ EVRAKI DÜZENLEME

1-“EK-3 İsteğe Bağlı Staj Kabul Formu” öğrenci ve işletme tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanır.

 

2- Öğrenci; İşletme tarafından onaylanmış olan bu formu (İsteğe Bağlı Staj Kabul Formu), Akademik Danışmanına e-posta ile ulaştırır.

 

3- Öğrencinin Akademik Danışmanı ilgili formu SGK girişi için Fakültenin ilgili birimine e-posta ile ulaştırır.

 

4- Fakülte SGK Birimi, Akademik Danışmandan gelen bu forma göre Öğrencinin SGK girişini ve yapar ve ilgili belgeyi Öğrenciye e-posta ile gönderir.

 

 

STAJA BAŞLAMA

Öğrenci, Fakülte SGK Bürosundan e-postasına gelen SGK giriş belgesini aldıktan sonra, beyan ettiği günlerde İşletmeye giderek stajına başlar.

ÖNEMLİ NOT

Öğrenci staj esnasında COVID-19 olursa veya başka herhangi bir nedenle stajını bırakmak isterse durumunu aşağıdaki e-posta adresine en az 5 gün önceden bildirmek zorundadır.

 mfstaj@balikesir.edu.tr

 -Öğrenci Staja Başlamadan 15 gün önceden  Bölüm staj komisyonuna başvuru yapar.

 -Staj başlama tarihleri  Pandemi nedeniyle her PAZARTESİ günü olarak başlatılabilir.

                                                     ZORUNLU STAJ UYGULAMASI KURALLARI 

 -Öğrenciler,Staj Bilgilendirme sunumundaki açıklamalara uygun olarak;

     a. Staj başvuruları ile ilgili tüm evrakları okula gelmeden kurallara uygun şekilde doldurup staj yapılacak ilgili kurum/kuruluşa onaylattıracaklar.

     b. Kurum/kuruluş tarafından onaylanan staj evrakını bölümün ilgili staj komisyonuna eposta ile gönderip komisyon onayını alacaklar.

     c. Bölüm staj komisyonu tarafından onaylanan staj için OBS girişi yapıp, danışman Öğretim Elemanına, bölüm staj komisyonunun onayladığı staj evrakını e-posta ile gönderecekler. (Bu işlemler staj başlamadan en geç 10 gün içinde tamamlanmalıdır.)

     d. Staj evraklarında belirttikleri e-postalarına SGK girişi ile ilgili belgesi gelince staja başlama ile ilgili işlemler tamamlanacaktır.

-Stajlarını tamamlayan tüm öğrenciler Staj Sicil Fişlerini ve Staj Defterlerini staj yaptıkları Kurum/ Kuruluşa ( imza, kaşe ve mühür işlemleri) onaylattırırlar.

-Mezun durumunda OLAN öğrenciler defterlerini, akademik danışmanlarıyla görüşerek okula gelmeden kargo ile gönderebileceklerdir.

-Mezun durumunda OLMAYAN öğrenciler defterlerini, 2020-2021 Güz Dönemi başladıktan sonra Bölümlerinin belirlediği tarihe kadar şahsen Bölüm Sekreterliklerine teslim edeceklerdir.

                                                                                               Staj Yapacak Tüm Öğrencilerimize Başarılar Dileriz.

Fakülte Staj Komisyonu

 

Akademik Takvim Staj Komisyonu Prensip Kararları İçin tıklayınız.

Staj Zorunluluk Belgesi Yazı Örneği için tıklayınız.

Staj Yönergesi için tıklayınız.

EK-1 Zorunlu Staj Kabul Formu için tıklayınız.

EK-2 Öğrenci-İşveren Staj Sözlemesi (Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı) Bilgi Formu için tıklayınız.

EK-3 İsteğe Bağlı Staj Kabul Formu için tıklayınız.