Çalıştaylar

Öğretim Yön. Teknik. Ve Değerlen. Çalıştayı

17-18 Ocak 2018 tarihlerinde akademik personelimiz için 'Öğretim Yöntem-Teknikleri ve Değerlendirme Çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştayda Prof. Dr. Murat Altun (Uludağ Ünv.), Yrd. Doç. Dr. Sibel Telli (Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.), Doç.Dr. İlke Evin Gencel (Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.) ve Doç. Dr. Neşe Güler (Sakarya Ünv.) görev aldı. Aktif Öğrenme Ortamının Özellikleri, RBC+C modeli, Öğrenme Ortamının Tasarlanması, Aktif Öğrenme Teknikleri ve Öğretimde Değerlendirme konularında akademik personelimize bilgiler verildi ve uygulamalar yapıldı.

 

 

 

Araştırma Yöntemleri Çalıştayı

20-21 Eylül 2018 tarihlerinde akademik personelimiz için 'Araştırma Yöntemleri Çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştayda Prof. Dr. Salih Çepni (Uludağ Ünv.), Prof. Dr. Abdullah Kuzu (İzmir Demokrasi Ünv.), Doç.Dr. Nilüfer Kahraman (Gazi Ünv.) ve Doç. Dr. Hakan Atılgan (Ege Ünv.) görev aldı. Nitel Araştırmalar, Eylem Araştırması, Tekrarlı Ölçümlerin Analizi ve Lojistik Regresyon Analizi konularında akademik personelimize bilgiler verildi ve uygulamalar yapıldı.

 

 

Öğretmen Adaylarına Yönelik WEB 2.0 Araçları Eğitimi Çalıştayı

Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafımdan desteklenen 2018/098 numaralı proje kapsamında Öğretmen Adaylarına Yönelik Web 2.0 Araçları Eğitimi Çalıştayı 15–18 Ocak 2019 tarihlerinde Necatibey Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Yürütücülüğü Doç.Dr. Gülcan ÇETİN tarafından yapılan proje kapsamındaki eğitimde proje araştırmacıları Dr.Öğr.Üyesi Ayşen KARAMETE, Dr.Öğr.Üyesi Gülcan ÖZTÜRK ve Dr.Öğr.Üyesi M. Emin KORKUSUZ eğitmen olarak görev aldı.

11 farklı anabilim dalında öğrenim görmekte olan 36 öğretmen adayının gönüllü olarak katıldığı çalıştay 15 Ocak 2019 Salı günü Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet BAŞTÜK’ün açılış konuşması ile başladı. Çalıştayda sanal sınıf, çevrimiçi sunum, çevrimiçi depolama ve dosya paylaşım, artırılmış gerçeklik, etkinlik tasarım, zihin haritası hazırlama ve ölçme-değerlendirme uygulamalarının tanıtımı yapılarak, örnek uygulama tasarımları gerçekleştirildi.

Çalıştay 18 Ocak 2019 Cuma günü Necatibey Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Ruhan BENLİKAYA’nın katıldığı sertifika töreni ile sona erdi.

 

 

 

 

 

Adres

Dinkçiler Mah. Soma Cad. Merkez/BALIKESİR

İletişim

0266 241 27 62-63 / 0266 241 12 12
nef@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: