Kültür, Sanat ve Bilim Etkinlikleri Komisyonu

Prof. Dr. Ruhan Benlikaya (Başkan)
Doç. Dr. Gökalp Parasız
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Güngör Cabbar
Dr. Öğr. Üyesi Selcen Gültekin
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Çirkinoğlu
Araş. Gör. Dr. Eylem Ezgi Ahıskalı
Araş. Gör. Dr. Özgehan Uştuk

Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

  • Milli ve Özel Günlere özgü etkinlikleri düzenlemek,
  • Fakülte personelinin ihtiyaçlarına yönelik hizmetiçi eğitim etkinlikleri (teknik gezi, film gösterimi, söyleşi vb.) düzenlemek,
  • Öğrencilere ve öğretim elemanlarına yönelik sosyal ve sanatsal etkinlikler (tiyatro, konser vb.) düzenlemek,
  • Akademik personelin gelişimine yönelik bilimsel etkinlikler (sempozyum, kongre vb.) düzenlemek,
  • Fakülte öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik konferans, panel, seminer vb. etkinlikler düzenlemek,
  • Gerçekleştirilecek sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerin afiş ve duyuru işlemlerini yapmak,
  • Fakülte içi yayın yapan sistemin düzenli çalışmasını sağlamak,
  • Dekanın görev alanıyla ilgili vereceği diğer işlemleri yapmak.

Adres

Dinkçiler Mah. Soma Cad. Merkez/BALIKESİR

İletişim

0266 241 27 62-63 / 0266 241 12 12
nef@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: