Fakülte Akreditasyon Birimi

Prof. Dr. Mesut SAÇKES (Koordinatör)
Prof. Dr. Hülya Gür
Prof. Dr. D. Beste ÇEVİK KILIÇ
Prof. Dr. Gülcan ÇETİN
Prof. Dr. Ruhan BENLİKAYA
Doç. Dr. Ruhi İNAN
Dr. Öğr. Üyesi Selma ŞENEL
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Dilek TÜFEKÇİ CAN
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali KANDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Güliz ŞAHİN 
Dr. Öğr. Üyesi V. Nilay KIRTAK AD
Araş. Gör. Dr. Handan ÜREK
Araş. Gör. Dr. Ahmet ÇOPUR
Araş. Gör. Dr. Eylem Ezgi AHISKALI
Araş. Gör. Kerem AVCI
 

Fakülte Akreditasyon Birimi Görev Tanımı

 1. Fakültenin akreditasyona hazırlanmasını, akreditasyondan geçmesini ve sürecin tamamlanmasını sağlamak.
 2. Program Akreditasyon Komisyonlarının standart alanlara ilişkin gerçekleştirdikleri faaliyetleri izlemek ve değerlendirmek.
 3. Fakülte akreditasyon başvurusu hazırlıklarını yapmak ve sonrasındaki süreci koordine etmek.
 4. Fakültenin öğretmen eğitimi konusunda bir vizyon ve misyona sahip olduğuna ilişkin kanıtlar toplamak ve önerilerde bulunmak.
 5. Bölümlerin işlevlerini etkin bir biçimde yerine getirdiklerine ilişkin kanıtlar toplamak ve önerilerde bulunmak.
 6. Fakülte yönetiminin öğretmen eğitiminin gelişimini desteklediğine ilişkin kanıtlar toplamak ve önerilerde bulunmak.
 7. Fakültenin ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilere sahip olduğuna ilişkin kanıtlar toplamak ve önerilerde bulunmak.
 8. Fakülte düzeyinde kalite güvence politikası ve uygulama yöntemlerinin olduğuna ilişkin kanıtlar toplamak ve önerilerde bulunmak.
 9. Fakültenin bir bütün olarak geliştirilmesinde kalite güvence bulgularının kullanıldığına ilişkin kanıtlar toplamak ve önerilerde bulunmak.
 10. Mezunların izlenmesinden elde edilen bilgi ve bulguların kalite güvence sistemine yansıtıldığına ilişkin kanıtlar toplamak ve önerilerde bulunmak.
 11. Eğitim ve işleyişle ilgili anketler hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
 12. Akademik ve idari personel ile öğrenciler için akreditasyona yönelik bilgilendirici toplantılar yapmak. 
 13. Eğitim-öğretim süreci ve program uygulamalarına ilişkin alınacak kararlarda Fakülte Kurulu'na görüş sunmak.

 

Adres

Dinkçiler Mah. Soma Cad. Merkez/BALIKESİR

İletişim

0266 241 27 62-63 / 0266 241 12 12
nef@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: